Använda offentlig plats (Polisen)

Om du ska arrangera ett evenemang, öppna en uteservering eller lägga upp byggmaterial på en gata, en trottoar eller i en park, behöver du ansöka om tillstånd att använda offentlig plats. Tillståndet söker du hos Polisen – även om det är kommunal mark du vill använda.

Vad räknas som "offentlig plats"?

Offentlig plats innebär att platsen ligger inom detaljplanerat område. Ofta är det kommunen som äger våra offentliga platser, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Oavsett om det är privat eller kommunal mark så är det hos Polisen du söker tillståndet.

Om du ska bedriva torghandel

För torghandel på Stortorget i centrala Östersund samt på Lits torg och Brunflo torg behövs inte detta tillstånd från Polisen. Då behöver du bara boka en plats för ditt torgstånd - kontakta kommunen.

Börja i god tid

Ansök i god tid. Tänk på att Polisen behöver tid för att skicka din ansökan på remiss till kommunen och andra berörda myndigheter.

Det är många som vill nyttja gatumark eller parkmark i centrala Östersund. Du kan börja med att kontakta kommunen för att få ett besked om platsen är ledig den tid du har tänkt.

Så mycket kostar det

Polisen tar ut en avgift för att handlägga en ansökan om tillstånd att använda offentlig plats. Kostnaden är olika för olika slags tillstånd.

Polisens handläggningsavgift

När Polisen gett tillstånd att använda offentlig plats, tar kommunen tar ut en avgift för användande av plats samt för eventuell elförbrukning.

Taxa för upplåtelse av offentlig plats Pdf, 535.9 kB.

Vi skickar faktura på aktuell avgift.

Så lång tid tar det

Polisen börjar inte handläggning av ett ärende förrän avgiften är betald. Tänk på att under Polisens handläggning, skickas ofta förfrågan om synpunkter till kommunen och andra berörda myndigheter. Under vår och sommar är det många som söker samtidigt och då kan det ta längre tid att få ett beslut.

Kommunens remisshantering kan ta upp till 10 arbetsdagar.

Ansök hos Polisen

Du ansöker om tillståndet hos Polisen.

Detta händer sen

Om det gäller kommunal mark stämmer polisen alltid av med kommunen om de kan ge tillstånd eller inte, men du får alltid beslutet av Polisen.

Övriga tillstånd som du också kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-03-15