Gräva eller borra på kommunal mark

För att gräva, schakta eller borra på kommunal mark för att arbeta med ledningar under gator, cykelbanor eller i parker, behöver ni ett grävtillstånd från kommunen.

Och för att få grävtillstånd behöver ni också alltid en, av kommunen, godkänd trafik­anordnings­plan, en TA-plan. En TA-plan berättar hur ni tänker spärra av och hänvisa gående och rullande trafik förbi den plats ni tänker använda. En TA-plan ska också säkerställa trygghet och säkerhet för dem som arbetar på den tillfälliga arbetsplatsen i trafiken.

Godkännande av TA-plan

Börja i god tid

Det är ledningsägarens ansvar att söka grävtillstånd.

Tänk på att om två aktörer vill agera på samma plats, är det den som ansöker först, som också får tillståndet/godkännandet. I kartan i vår e-tjänst ser du om något är på gång. Nyttja gärna kontaktuppgifterna till andra aktörer för att samordna era verksamheter.

För att få en bra samordning av grävarbetena i kommunen, ber vi er också att planera ert arbete utifrån vårt beläggningsprogram. Saknar ni beläggningsprogrammet? Kontakta kommunen:

kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00

Upprätta också en TA-plan

Tänk på att ni också behöver upprätta en TA-plan. I de flesta fall är det bäst att anlita ett konsultföretag som kan trafikanordningar och arbetsplatssäkerhet, för att upprätta TA-planen. Endast vid mindre aktiviteter som har en mycket liten påverkan på trafiken; gående eller rullande, kan det fungera att ni själva gör TA-planen.

Godkännande av TA-plan

Så mycket kostar det

Grävtillståndet är avgiftsfritt.

Så lång tid tar det

Vi behöver er ansökan om grävtillstånd 10 arbetsdagar innan grävningsarbetet börjar. Men vi ger inte gräv­tillstånd om inte er TA-plan är godkänd. Och ansökan om godkännande av TA-plan ska också vara inne 10 arbetsdagar innan grävningen.

Tänk på att en professionellt upprättad ansökan om godkännande av TA-plan, med tydliga beskriv­ningar och tydliga skisser över anvisningarna, ger oss goda förutsättningar för en snabb och smidig handläggning.

För akuta grävningsarbeten, som exempelvis lagning av lednings- eller kabelbrott, ska grävningen anmälas snarast.

Tänk på följande

Grävningsarbeten stör alltid gående eller rullande trafik, och trafik finns inte bara i gatumiljön. Trafik kan vara motionärer, hundägare och deras hundar eller skolklasser på utflykt i våra parker och tät­orts­nära skogar. Därför ger vi inte grävtillstånd utan en, av oss godkänd, TA-plan.

Tänk efter, i god tid, vem som är bäst lämpad att upprätta er TA-plan.

Tänk också på att det är ert ansvar att informera berörda boende och verksamheter i området, exempelvis. butiker, skolor etc. samt den yrkestrafik som påverkas, exempelvis räddningstjänsten, polisen, och bussbolag med linjetrafik i området.

Läs mer om grävtillstånd, TA-plan och vilka krav vi ställer i:

Skicka in din ansökan

Ansök om grävtillstånd via vår e-tjänst. Samtidigt ansöker du också om godkännande av TA-plan.

Om det är första gången du gör en ansökan, välj då "Registrera dig" - den högra fliken, ange din e-postadress och välj ett lösenord.

Du kommer då att få ett e-postmeddelande om att du ska verifiera din e-postadress. När du gjort det kommer du in i e-tjänsten och kan då registrera ert företag och göra er ansökan.

Får du inget e-postmeddelande för verifiering av din e-postadress? Kolla skräpposten!

Detta händer sen

När vi har fått in er ansökan kontrollerar vi så att ert grävningsarbete inte krockar med någon annan tillfällig verksamhet i samma område. Vi bedömer också hur er grävning passar in i vårt belägg­nings­program.

Vi gör också en bedömning om er TA-plan medför onödiga trafikstockningar. Det händer ganska ofta att vi diskuterar andra lösningar med sökande och justerar inkomna TA-planer innan vi godkänner dem.

Det är viktigt att du uppdaterar ditt ärende i vår e-tjänst. Du kommer att få påminnelser via e-post. Gå in i e-tjänsten och ändra status eller ändra tidsperiod om arbeten blir försenade.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-02-27