Sälja och servera alkohol

Du måste söka serveringstillstånd för att få sälja och servera alkohol­drycker. Serveringstillståndet söker du hos Samhällsbyggnad på Östersunds kommun.

Innan du ansöker

Serveringstillstånd krävs för både restauranger och för tillfälliga arrange­mang. I Östersunds kommun kan du söka tillstånd för:

  • inomhusservering som pågår mellan 11.00 och 03.00.
  • uteservering som pågår mellan 11.00 och 00.00

Så lång tid tar det

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Handläggningstiden är cirka 6 veckor. För serveringstillstånd upp till 6 dagar eller för tillfälliga tillstånd är handläggningstiden 1 månad.

För ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap är handläggningstiden 10 dagar.

Tänk på följande

Alkohol får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Ditt serveringsställe måste följa bestämmelserna och din personal bör få lämplig utbildning och information. Du som söker serverings­till­stånd gör ett kunskapsprov som visar att du har god känne­dom om alkohollagens bestämmelser.

Alkoholservering ställer krav på att du också erbjuder ett utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Maten ska serveras fram till klockan 23.00. Efter det räcker det med några lättare maträtter.

Lokalen ska vara en klart avgränsad yta med sittplatser vid bord och personalen måste kunna överblicka serveringen.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan krävs det en del handlingar för att bedöma om du och ditt bolag är lämpliga. I våra checklistor hittar du information om vilka handlingar du ska bifoga:

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Skicka in din ansökan

Du ansöker om serveringstillstånd via vår e-tjänst.

Detta händer sen

När Samhällsbyggnad tagit emot ansökan med kompletta handlingar börjar vi att handlägga ditt ärende. Vi utreder om du och ditt bolag är lämpliga, vilket innebär att vi bland annat kontrollerar din och bolagets ekonomi samt gör en kontroll hos Polisen.

Därefter fattar Miljö- och samhällsnämnden beslut om serverings­tillstånd.

När du fått ditt serveringstillstånd kommer kommunen årligen att utföra tillsyn hos dig. Då kontrollerar vi bland annat berusningsnivån, att det är ordning i din restaurang samt om det finns mat för gästerna att köpa.

Ibland gör kommunen också ett eller flera extra tillsynsbesök. Det sker oftast i de verksamheter som driver pub, nattklubb eller liknande.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du också kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-05-16