Starta utbildnings­verksamhet

Du måste anmäla din utbildningsverksamhet innan du får starta den – från förskola till gymnasium. Anmälan gör du hos Sam­hälls­byggnad på Östersunds kommun.

Börja i god tid

All utbildningsverksamhet, från förskola till gymnasium ska anmälas innan den får starta. Senast 6 veckor innan du vill börja ska din anmälan vara inlämnad till kommunen.

Följande utbildningsverksamhet ska anmälas:

 • Förskola
 • Öppen förskola
 • Fritidshem
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Internationell skola

Så mycket kostar det

Du betalar för själva handläggningen av ärendet. Kostnaden är 8 268 kronor.

Driver du en stadigvarande verksamhet tar kommunen också ut en årlig tillsynsavgift.

Så lång tid tar det

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Du har rätt att påbörja din verksamhet 6 veckor efter anmälan om inte annat meddelats.

Tänk på följande

Du som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet, oavsett om verksamheten är anmälningspliktig eller inte, ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter som till exempel smitta. Det är du som företagare som ansvarar för att din verksamhet uppfyller alla krav.

Lokalen du ska använda behöver vara anpassad till den verk­samhet du ska bedriva. Du ska också bedriva egenkontroll. Det innebär att du måste ha rutiner för hur du ska arbeta med hygien, verktygsrengöring, städning, avfall och annat som krävs för att din verksamhet ska kunna bedrivas säkert.

Är du osäker på hur lokalen ska vara utformad så bör du ta hjälp av en konsult. Tänk på att det kan krävas bygglov eller bygg­anmälan vid renovering eller ombyggnation.

Har du frågor eller vill veta mer?

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens webb och på kommunens webb:

Utöver det kan du också kontakta Miljö och hälsa via Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Skicka in din anmälan

Du anmäler din utbildningsverksamhet via denna e-tjänst:

Detta händer sen

Sex veckor efter att du lämnat in din anmälan får du starta din utbildningsverksamhet om vi inte meddelat någonting annat innan dess.

Därefter så kommer vi att genomföra regelbunden tillsyn på verksamheten.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-04-29