4. Digitalt

Merparten av kommunens kommunikation sker i digital form. Det är därför viktigt att vi följer den grafiska profilen när vi till exempel skickar e‑post eller håller presentationer. Här hittar du riktlinjer, vägledning och mallar för kommunens digitala kommunikation.

E-postsignatur

Genom att använda kommunens gemensamma mall för e-postsignatur så får du med alla de uppgifter som kan vara viktiga för mottagaren, både för dina kollegor inom kommunen men även för personer utanför kommunen. När vi skickar e-post med signaturer som har samma upplägg och utseende visar vi också upp en mer enhetlig bild av Östersunds kommun.

Undvik bildobjekt som Östersunds­hjärtat eller ­pulsen i din signatur. Annars är risken att det endast blir en tom ruta där din bild skulle ha varit när du mejlar personer utanför kommunen, såvida inte mottagaren manuellt väljer att ladda ner bilder eller lägga till dig som betrodd avsändare.

Exempel på en e-postsignatur i ett mejl i Outlook.Förstora bilden

Exempel på signatur i Outlook på webben.

Exempel på en e-postsignatur i ett mejl i Outlook.Förstora bilden

Exempel på signatur i Outlook på din dator.

Lägg in e-postsignatur i Outlook

Kopiera texten i rutan längre ned och klistra in den under inställningar för e-post­signatur. Instruktioner för hur du ställer in din e-postsignatur hittar du på Insidan.

För att få rätt stil på texten så behöver du först klistra in den som ren text. Och sedan ändra typsnitt till Calibri 10p för allt utom namnet som ska vara Calibri Bold 11p.

 • För Outlook på webben använder du kortkommandot Ctrl+Skift+V.
 • För Outlook på din dator högerklickar du och väljer "Behåll endast text" under inklistringsalternativ.

Lägg sedan in de uppgifter om dig som är relevant. Exempelvis saknar vissa medarbetare telefon eller mobiltelefon, medan andra saknar besöksadress, och då finns det ingen anledning att skriva ut den informationen.

Du kan addera eventuella utmärkelser eller annat efter den sista raden i signaturen. Östersunds kommun är en samisk förvaltningskommun, därför har vi även med vissa ord på sydsamiska i våra signaturer. Detta är alltså ett fullföljande av lagstiftningen och ett sätt att uttrycka det på.

Mall för e-postsignatur


Med vänlig hälsning / Buerie heelsegigujmie


[Förnamn Efternamn]

[Titel]

Östersunds kommun / Staaren tjïelte

[Förvaltning], [Enhet/Område]


Postadress: Östersunds kommun, 831 82 Östersund

Besöksadress: [Adress], Östersund / Staare

Telefon: 063-14 XX XX, Kortnummer: 3XXXX

Mobiltelefon: 07X-XXX XX XX

Kundcenter: 063-14 30 00


www.ostersund.se

www.facebook.com/ostersundskommun

 

E-postsignatur med fler delar på sydsamiska

Om du vill utöka din signatur med fler delar på sydsamiska så använder du mallen nedan. Befintliga översättningar hittar du i den sydsamiska ordboken på Insidan. Där hittar du även leverantör för beställning av nya översättningar.

Har du frågor? Kontakta oss!

Om du känner dig osäker kring detta och har frågor så är du välkommen att mejla Alexander Andersson, ansvarig för kommunens grafiska profil. Du kan även ringa på 063-14 35 09 eller söka honom i Teams.

Mall för e-postsignatur med fler delar på sydsamiska


Buerie heelsegigujmie / Med vänlig hälsning


[Förnamn Efternamn]

[Titel på sydsamiska]

Staaren tjïelte

[Förvaltning på sydsamiska], [Enhet/Område på sydsamiska]


[Titel]

Östersunds kommun

[Förvaltning], [Enhet/Område]


Tjaalehsijjie / Postadress: Östersunds kommun, 831 82 Östersund

Guessiesijjie / Besöksadress: [Adress], Staare / Östersund

Tellefovne / Telefon: 063-14 XX XX (3XXXX), 07X-XXX XX XX

Dïenesjejarnge / Kundcenter: 063-14 30 00


www.ostersund.se

www.facebook.com/ostersundskommun


Powerpoint

Kommunens Powerpointmall innehåller färger, logotyper, typsnitt och form samlat i ett paket. Utöver det innehåller den även mallar för startsida, startsida för avsnitt, undersidor och slutsida. Mallen kan du använda för att marknadsföra eller berätta om Östersunds kommun samt för att göra interna presentationer.

Utöver Powerpointmallen finns det även en färdig Powerpoint-presentation om Östersund och Östersunds kommun. Här kan du fritt välja vilka bilder du vill använda till din presentation.

Tips för utformning av presentationer

I Powerpointmallen hittar du tips kring saker att tänka på när du utformar din presentation. Bland annat finns följande saker med:

 • Skriv inte ut allt du kommer att säga och undvik mycket text. Behöver du använda stödtexter så kan du använda anteckningsfältet.
 • Skriv kortfattade meningar eller stödord, gärna i punktform. Längre texter kan göra det svårt att läsa.
 • Om du skriver textstycken i stället för punktlistor så kan du lätta upp texten med en blankrad mellan varje stycke.
 • Lämna luft på sidan och bredda inte textblocket i största möjliga mån. Det är lättare att läsa texten om raderna inte blir för långa.
 • Ibland har du inte den bästa tekniken att jobba med, det kan vara en projektor med dåligt ljus eller en lokal som är väldigt ljus. Gör hellre texten lite större än du tänkt och kolla att kontrasten är bra.
 • Lätta gärna upp din presentation med bilder. Anvisningar för bildanvändning hittar du här i profilmanualen. Bilder som är fria för användning hittar du i kommunens bildbank.

Relevanta länkar

Övre halvan består av en bild med kommunens logotyp uppe till höger. Nedre halvan består av silhuetten i mörkt blå och rubrik i vitt.Förstora bilden

Exempel på startsida.

Mörkt blå bakgrund med ett stort Östersundshjärta i låg opacitet, en rubrik samt pulsen längst ned.Förstora bilden

Exempel på startsida för avsnitt.

Rubrik och text på vit bakgrund med silhuetten i mörkt blå längst ned.Förstora bilden

Exempel på insida.

Rubrik och text på mörkt blå bakgrund med silhuetten i vitt längst ned.Förstora bilden

Exempel på insida.

Rubriken "Tack för att ni lyssnade" på mörkt blå bakgrund med presentatörens namn under samt kommunens logotyp längst ned.Förstora bilden

Exempel på slutsida.

Microsoft Teams

Bakgrundsbilder till Teams

På Insidan finns det bakgrundsbilder för nedladdning gjorda med kommunens grafiska profil för användning vid Teams­möten. Där hittar du även instruktioner för hur du byter bakgrundsbild i Teams.

Exempel på en av kommunens bakgrundsbilder till Teams med infällda miniatyrer av fler bakgrundsbilder till höger.Förstora bilden

Facebook

Omslagsbild

Som omslagsbild kan man använda både stillbilder och filmer. Tänk på att de bilder/filmer som laddas upp visas i sin helhet i mobilversion men beskärs på höjden i desktopversion. Av den anledningen ska ingen väsentlig information läggas i övre eller nedre del av bilden. Ytan som försvinner i desktopversion är 108 pixlar upptill respektive nedtill.

För optimal kvalitet ska bilder ha storleken 1200 x 675 pixlar och sparas i färgformatet RGB och i filformatet PNG.

Exempel på omslagsbild med två linjer dragna vågrätt över bilden. Mått runt om visar hur mycket som beskärs i desktopversionen av Facebook.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Exempel på omslagsbild beskuren för att visa formatet på en omslagsbild i desktopversion av Facebook.Förstora bilden

Beskuren bild i desktopversion.

Mobiltelefon som visar startsidan för kommunens Facebook-sida.Förstora bilden

Hela bilden i mobilversion.

Profilbild

Profilbilder laddas upp kvadratiska – men visas i ett runt format tills någon klickar på den. Därför behöver man ta hänsyn till detta och inte lägga någon väsentlig information i hörnen av bilden.

Namnet skrivs ut tillsammans med kommunvapnet och en avgränsande linje. Namnet bör ha både svensk och sydsamisk text.

Kontakta Område kommunikation om du behöver skapa en ny profilbild till din Facebook-sida. Se till att översätta först om du även ska ha namnet på samiska.

Profilbilden går även att använda på andra typer av sociala medier, exempelvis Instagram och Youtube.

Startsidan för Östersunds biblioteks Facebook-sida med en omslagsbild samt bibliotekets profilbild i runt format under.
Östersunds biblioteks profilbild i runt format med kommunvapnet på blå bakgrund, texten under samt silhuetten i mörkt blå längst ned.Förstora bilden

Facebook beskär profilbilden i form av en cirkel.

Östersunds biblioteks profilbild i kvadratiskt format.Förstora bilden

Profilbilden efter klick utan beskärning.

Facebookannonser

Bilder (eller filmer) till Facebookannonser görs med fördel kvadratiska för att fungera på både Facebook och Instagram samt ta så stor del av skärmen som möjligt i anspråk för maximal uppmärksamhet.

Vid annonsering – tänk på att Facebook har en regel om att en bild i ett sponsrat inlägg maximalt får ha text på 20 procent av den totala bildytan. Sträva därför alltid efter att ha en så kort och tydlig rubrik som möjligt i bilden, och skriv all detaljinformation i inlägget.

Annonser kan utformas relativt fritt beroende på bild och textinnehåll. Pulsen och Östersundshjärtat kan användas i valfri färg ur kommunens färgpalett.

Kommunens logotyp behöver inte finnas med då avsändaren syns tydligt i inlägget. Den räknas också som text vilket minskar möjligheten att lägga rubrik i annonsen.

Bilden till en Facebook-annons indelad i ett rutmönster om 5 gånger 5 rutor. I mitten av bilden en rubrik och längre ned pulsen och Östersundshjärtat.Förstora bilden

För att säkerställa att textmängden inte överskrider 20 procent kan bildytan delas in i 5 x 5 rutor. Text får då finnas i max 5 av dessa rutor (puls och hjärta räknas ej som text).

Mobiltelefon som visar en färdig Facebook-annons från kommunen. Annonsen består av en kort text och en bild under.Förstora bilden

Externa webbsidor

Riktlinjerna riktar sig till Östersunds kommuns systemägare för externa webbaserade tjänster. Det är systemägarens ansvar att se till att tjänsten anpassas så att den följer riktlinjerna och klarar kraven på användbarhet och tillgänglighet.

Ta alltid kontakt med webbansvarig på Område kommunikation innan ni påbörjar arbetet.

Sidbakgrund

Bakgrunden på sidan ska vara vit (hexadecimal kod: #ffffff).

Sidhuvud

I övre vänstra hörnet ska Östersunds kommuns vapen finnas för att tydligt visa att avsändaren är Östersunds kommun.

Namnet på sidan skrivs ut tillsammans med kommunvapnet och en avgränsande linje. Namnet skrivs ut både på svenska och sydsamiska.

Logotyp för externa webbsidor. Kommunvapnet till vänster och namnet på verksamheten till höger med en avskiljande linje mellan.Förstora bilden

Sidfot

I sidfoten kan pulsen eller silhuetten användas tillsammans med Östersundshjärtat.

Silhuetten i grönt med Östersundshjärtat i vitt längst till höger.Förstora bilden

Texter och rubriker

Sidrubrik (H1)

 • Teckensnitt: ”Open Sans” (Google Font). I andra hand ”Arial” följt av Sans-serif.
 • Färg: Svart (hexadecimal kod: #000000).
 • Storlek: 22 pixlar.
 • Tjocklek: 600.
 • Marginal i nederkant: 10 pixlar.

Underrubrik (H2)

 • Teckensnitt: ”Open Sans” (Google Font). I andra hand ”Arial” följt av Sans-serif.
 • Färg: Svart (hexadecimal kod: #000000).
 • Storlek: 18 pixlar.
 • Tjocklek: 600.
 • Avstånd i överkant: 30 pixlar.
 • Avstånd i nederkant: 6 pixlar.

Underrubrik (H3)

 • Teckensnitt: ”Open Sans” (Google Font). I andra hand ”Arial” följt av Sans-serif.
 • Färg: Svart (hexadecimal kod: #000000).
 • Storlek: 16 pixlar.
 • Tjocklek: 600.
 • Avstånd i överkant: 25 pixlar.
 • Avstånd i nederkant: 6 pixlar.

Brödtext

 • Teckensnitt: ”Open Sans” (Google Font). I andra hand ”Arial” följt av Sans-serif.
 • Färg: Grå (hexadecimal kod: #3c3c3b.
 • Storlek: 14 pixlar.
 • Radhöjd: 1.3.
 • Tjocklek: 400.
 • Avstånd i nederkant: 10 pixlar.

Färger

För externa webbsidor gäller Östersunds kommuns färgpalett.

Förstora bilden

Bilder

Bilder som tillhandahålls av Östersunds kommun får användas på externa webbsidor. Kontakta Område kommunikation för hjälp att välja ut bilder.

Exempel på externa webbsidor

Webbplatsens startsida med logotypen, en profilblå menyrad under och e-tjänsterna under det.Förstora bilden

Kommunens fristående webbsida för e-tjänster.

Webbplatsens startsida med logotypen, en menyrad under samt silhuetten i botten i profilblått med Östersundshjärtat i vitt.Förstora bilden

Kommunens fristående webbsida för Östersunds bibliotek.

Webbplatsens startsida med en grön list längst upp, logotypen samt silhuetten i botten i grönt med Östersundshjärtat i vitt.Förstora bilden

Kommunens fristående webbsida Pedagog Östersund.

Mobilappar

Varje gång kommunen ansluter till en färdig applikation för smartphones (smarta mobiltelefoner) eller datorsystem (som exempelvis externa webbaserade tjänster) ska kommunens logotyp stå som avsändare i bildrutan. Egna logotyper eller särskilda projektlogotyper ska inte användas.

Kommunvapnet utan text är tillåtet enbart i mobilapplikationer, datorsystem och sociala medier med begränsat bildutrymme. Texten ”Östersunds kommun” och den sydsamiska översättningen ”Staaren Tjielte” ska alltid stå med som avsändare.

Färger plockas ur kommunens färgpalett.

Vid produktion av mobilappar (mobila applikationer), tänk på att se till att ha goda kontraster, stora klickbara ytor och arbeta gärna med piktogram. Piktogram hämtas från Specialpedagogiska skolmyndighetens webbtjänst "Pictogram".

Relevanta länkar

Mobiltelefon som visar matsedeln för gymnasieskolorna.Förstora bilden

Filmer

Skapa undertexter

Vi publicerar rörligt innehåll både på vår externa webb, på intranätet Insidan och på våra kanaler i sociala medier. Våra filmer textas så att de kan förstås även för den som inte hör, eller har ljudet på.

Lagring och publicering

Vi lagrar färdiga filmer i kommunens mediabank Mediaflow. Här lägger vi även på filmens undertexter, antingen genom att koppla en befintlig SRT-fil eller skapa helt nya undertexter direkt i Mediaflow. Filmen kan sedan publiceras på en webbsida med en kod för inbäddning. Det går även att ta fram en direktlänk till filmen för uppspelning i webbläsaren. Vi publicerar även filmer “native” på Facebook, det vill säga att filmen laddas upp direkt på Facebook, i stället för att publicera en länk till en annan källa.

Arkiv med rörligt innehåll

På platsvarumärket Östersunds webbplats Östersundspulsen finns ett arkiv med rörligt innehåll som kan användas fritt i kommunikation kring platsen Östersund. På denna webbplats finns allt material som rör platsvarumärket Östersund.

Kommunens logotyp

Vi använder kommunens logotyp i filmer vi producerar själva. Den kan antingen användas fastbränd i filmen eller på en avslutande ruta där det då står “En film från Östersunds kommun”.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Våra filmer följer dataskyddsförordningen (GDPR).

Relevanta länkar

Sidan uppdaterad 2024-05-20