Ris och grenar

Nästan allt som vuxit i din trädgård kan återvinnas. Även grövre trädgårdsavfall som ris och grenar kan komposteras och blir till jord. Du kan också lämna det på kommunens åter­vinnings­central.

Symbol för ris och grenar

I fraktionen Ris och grenar lämnar du exempelvis:

  • grenar
  • kvistar
  • julgranar
  • stammar

Se allt avfall som hör till Ris och grenar

Hela listan

Buske, Eldningsved, Naturell gran, Huggkubbe, Häckklipp, Naturell julgran, Kvist, Ris från träd, Sly, Stock, Ved, Vedträ, Ris från buske

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2024-03-19