Invasiva växter

Invasiva växtarter sprider sig fort och hotar därmed att ta över och kväva andra arter i naturen. Om du hittar invasiva växtarter i din trädgård ska du lämna in dem i tät, ihopknuten plastpåse till återvinningscentralen.

Ett flikigt löv som symbol för invasiv växt på en mörkgrön bakgrund

I fraktionen Invasiva arter lämnar du exempelvis:

  • Jätteloka, jättebjörnloka
  • Tromsöloka
  • Jättebalsamin

Mer information och bilder på invasiva växter

Om du upptäcker invasiva växter i trädgården

Om du upptäcker invasiva främmande växter i din trädgård, ta bort dem direkt så sprids de inte vidare så lätt. Tänk på att få bort hela växten, framför allt frön och rotdelar.

Invasiva växtarter ska transporteras till återvinnings­centralen i ordentligt stängda plastsäckar. Ta inte med extra jord för vi kan inte ta emot den på våra återvinningscentraler.

Vi tar emot säckarna på återvinningscentralen i Odenskog, i Lit och i Brunflo. Kontakta personalen för att få hjälp att sortera det rätt.

Se Naturvårdsverkets film om bekämpning av invasiva arter:

Se allt avfall som hör till Invasiva växter

Hela listan

Blomsterlupin, Jätteloka, Lupin, Parksallat, Parkslide, Tromsöloka, Jätteloka, Jättebjörnloka, Jättebalsamin, Invasiva växter, Kanadensiskt gullris, Bergklint

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2024-05-29