Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Hos oss använder vi oss ofta av utemiljön för att bedriva en meningsfull och utvecklande verksamhet.

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik handlar mycket om natur och friluftsliv, men det handlar även om kultur, geografi, historia och språk.
Utomhuspedagogik är en process. Den ger upplevelser som leder till kunskap som förenar erfarenhet och språkliga begrepp.
Utomhuspedagogik kopplar samman känsla och förnuft, teori och praktik, knopp och kropp.

Landskapet vi befinner oss i är skiftande, vi har närhet till stad och industri, till flora och fauna. Mötet med landskapet tar tillvara helheter och alla sinnen är aktiva i lärprocessen: både det matematiska, språkliga, estetiska, känslomässiga, biologiska och kulturella stimuleras.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-30