Tavelbäcksskolan

Tavelbäcksskolan

Tavelbäcksskolan ligger i stadsdelen Odensala i östra delen av Östersund. Enheten består av förskoleklass, en 1-5-skola, samt två fritidshem, ett för förskoleklasserna och ett för årskurs 1-3.
Totalt går det cirka 190 barn på enheten.

Sidan uppdaterad 2017-11-29