Tavelbäcksskolan

Tavelbäcksskolan

SKOLSTART DEN 24 AUGUSTI
Tavelbäcksskolans elever börjar på torsdagen den 24/8 kl. 8.00-13.00.
Ta med kläder efter väder för att kunna vara ute hela dagen. Samling sker innan kl. 8.00 utanför elevernas blivande klassrum. Förskoleklassen samlas i de lokaler som de vistats i under inskolningstiden.

Tavelbäcksskolan ligger i stadsdelen Odensala i östra delen av Östersund. Enheten består av förskoleklass, en 1-5-skola, samt två fritidshem, ett för förskoleklasserna och ett för årskurs 1-3.
Totalt går det cirka 190 barn på enheten.

Sidan uppdaterad 2017-06-21