Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Mimergården

EHT består av ansvarig rektor, skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor Göran Åkesson 072-587 01 49
Skolkurator Hanna Forss 070-190 30 99
Skolsköterska Cecilia Moverare 070-14 41 34, 076-841 31 81
Specialpedagog Marianne Collberg 063-14 41 38
Specialpedagog tal, språk, kommunikation Ellen Nilsson 070-652 05 46

Elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Elevhälsan. Elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Likabehandlingsplan

Mimergårdens likabehandlingsplanPDF

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Sidan uppdaterad 2017-08-30