Lov, ledigheter, läsårstider

Här hittar du information om lov, ledigheter och läsårstider såsom studiedagar, lovdagar och när skolan slutar för terminen.

Läsårstider 2016-2017

Hösttermin

2016-08-25 – 2016-12-21

Vårtermin

2017-01-10 – 2017-06-16

Lovdagar

 • Höstlov: Vecka 44 (5 dagar)
 • Jullov: 22 december – 8 januari (10 dagar)
 • Studiedag: 9 januari* (1 dag)
 • Sportlov: Vecka 10 (5 dagar)
 • Påsklov: Vecka 16 (4 dagar)
 • Studiedag: 17 maj* (1 dag)
 • Lovdag: 26 maj (1 dag)

Läsårstider 2017-2018

Hösttermin

2017-08-24 – 2017-12-20

Vårtermin

2018-01-09 – 2018-06-15

Lovdagar

 • Höstlov: Vecka 44 (5 dagar)
 • Jullov: 21 december – 7 januari (9 dagar)
 • Studiedag: 8 januari* (1 dag)
 • Sportlov: Vecka 10 (5 dagar)
 • Påsklov: Vecka 14 (4 dagar)
 • Lovdag: 11 maj (1 dag)
 • Studiedag: 14 maj* (1 dag)

Läsårstider 2018-2019

Hösttermin

2018-08-23 – 2018-12-19

Vårtermin

2019-01-07 – 2019-06-14

Lovdagar

 • Höstlov: Vecka 44 (5 dagar)
 • Jullov: 20 december – 6 januari (7 dagar)
 • Studiedag: 7 januari* (1 dag)
 • Sportlov: Vecka 10 (5 dagar)
 • Påsklov: Vecka 17 (4 dagar)
 • Studiedag: 31 maj (1 dag)
 • Studiedag: 3 juni* (1 dag)

*) Antalet nationella prov i grundskolan har över tid utökats till fler årskurser och till fler ämnesområden. Datum för prov fastställs av Skolverket och gäller då för hela riket. Dessa provtillfällen är ännu inte fastställda för år 2016 och åren därefter. Det innebär att studiedagar 2016, 2017 och 2018 kan komma att behöva justeras vid ett senare nämndsbeslut.

Sidan uppdaterad 2017-06-15