Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Östbergsskolan arbetar med elevhälsoarbetet i enlighet med Östersunds elevhälsoplanPDF.
Genom ett systematiskt samarbete mellan rektor, elevhälsopersonal, lärare och övrig personal arbetar vi för att varje elev skall må bra och ges alla möjligheter att nå sina mål.

Elevhälsoteam Östbergsskolan

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor Anders Lingsell 063-14 35 44
Rektor Carina Abrahamsson 063-14 35 11
Skolsköterska Kari Kleven 063-14 35 22, 070-573 06 82
Skolkurator Miriam Theophanous 073-275 25 96
Skolpsykolog Anna Hellgren 070-394 81 50
Specialpedagog Ulf Jägemar 073-461 44 62
Skolläkare Anita Englund 063-14 35 03

Elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Elevhälsan. Elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Skolhälsovård

AllergihänsynPDF
Information till tidigaredelenPDF
Information till senaredelenPDF
Information om huvudlössPDF

Plandokument och policies

Handlingsplan för allergiPDF
LikabehandlingsplanPDF
MiljöplanPDF
TobakspolicyPDF
Östbergsskolans handlingsplan för elevhälsoarbetePDF

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Sidan uppdaterad 2017-08-29