Vårt lärande

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi arbetar för att systematiskt förbättra och utveckla vår verksamhet och vår undervisning, för att våra elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Matematiken är ett av våra utvecklingsområden tillsammans med bedömning för lärande. Eleverna får genom pedagogernas olika strategier för bedömning möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande. För oss är det kollegiala lärandet viktigt. Teori, forskning och lärarnas egna reflektioner och erfarenhetsutbyte av det som är prövat i klassrummet blir viktig kunskap i vårt utvecklingsarbete.

Ett annat utvecklingsområde är elever som utmanar, där hela personalgruppen kommer att arbeta tillsammans med elevhälsans personal för att öka sin kompetens.

Personalen på fritidshemmet fortsätter arbete med att utveckla vår fritidshems­verksamhet i enlighet med de nya förtydligandet i LGR11. Eleverna ges möjlighet att träna olika förmågor på ett planerat och medvetet sätt under deras vistelse på fritidshemmet.

El Sistema

Ängsmogården har fått möjligheten att arbeta tillsammans med lärarna från kulturskolan i El Sistema även kommande läsår. I år är det eleverna i åk 1 och åk 2 som är med och skapar musik varje vecka, ena tillfället på skoltid och det andra är frivilligt och ligger på fritidshemstid. De arbetar med rytmik, blås och stråkinstrument.

Varje onsdag kl. 17.00-18.00 "Vänstay" är det en timmes umgänge med eleverna, deras föräldrar och inbjudna musiker, där de sjunger, pratar och fikar. Ny lokal är Ängsmokyrkan och växelvis varanna vecka på Ängsmon och Mimer.

Jose Antonio Abreu startade verksamheten 1975 i Venezuela. Han ville använda musiken för att ge barn möjlighet att utvecklas.

Sidan uppdaterad 2016-10-03