Grundskolor

Skolbarn i skolkorridor

I Östersunds kommun finns 26 kommunala grundskolor och fyra fristående grundskolor.

Skolans uppgift är att under trygga former och i samverkan med föräldrar ge eleverna omsorg och demokratisk fostran. Skolan ska lägga grunden till en kunskapsutveckling och social fostran, som ger beredskap för fortsatta studier, tillträde till arbetslivet och delaktighet i samhällslivet.

Kolla in skolornas egna hemsidor!

Du hittar dem här nedan - navigera till din skolas hemsida antingen via Grundskolor A-Ö eller gå in i respektive område och klicka på skolans namn.
De fristående grundskolorna finner du i respektive område (se nedan).
De finns också samlade längst ned på denna sida.

Grundskolor A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Grundskolor områdesvis

Brunflo, Fåker, Marieby, Ångsta

Brunflo ligger 16 km söder om Östersund, vackert beläget med fin utsikt över Storsjöbygden. Grundskolor finns även i orterna Marieby, Ångsta och Fåker.

Fåker skola
Adress: Olle-Jänsvägen 23, 830 22 Fåker
Rektor: Patrik Gärd 063-14 49 91, 073-275 49 00
Kök: 073-273 24 70
E-post

Skoladministratör
Ingela Ljung 063-14 49 01
E-post

Arbetslag 063-602 03

Grytans skola/förskola
Rektor/Förskolechef: 063-14 37 57
E-post

Kastalskolan
Adress: Skolvägen 2, 834 32 Brunflo
Rektor: Eivor Ahlander Johansson (årskurs 4-5) 063-14 46 40
Kök: 073-273 24 63
E-post
Rektor: Maria Landqvist (årskurs 6-9)
Ledningsstöd 50%: Björn Bergetoft 072-588 31 94
E-post

Skoladministratör
Ingela Ljung 063-14 49 01
E-post

Arbetslag
063-14 49 50 (A)
063-14 49 56 (B)
063-14 49 78 (C)

Marieby skola
Adress: Fugelsta 134, 834 98 Brunflo
Rektor: Lars-Ivar Hansson 063-14 49 58, 070-274 73 34
Kök: 073-273 24 16
E-post

Skoladministratör
Harriet Hamberg 063-14 49 63
E-post

Personalrum 063-14 06 66

Storvikenskolan
Adress: Kvartersmästarvägen 1-5, 834 33 Brunflo
Rektor: Lars-Ivar Hansson 063-14 49 58, 070-274 73 34
Kök: 073-273 24 67
E-post

Skoladministratör
Harriet Hamberg 063-14 49 63
E-post

Arbetslag 14 49 73 (lärares arbetsrum)

Sörgårdsskolan
Adress: Kyrkvägen 17, 834 32 Brunflo
Rektor: Eivor Ahlander Johansson 063-14 46 40
Kök: 070-191 06 68
E-post

Skoladministratör
Maria Andersson 063-14 49 51
E-post

Arbetslag: 063-14 49 42 (personalrum), 063-14 49 43 (arbetsrum)

Ångsta skola
Adress: Ångstavägen 10, 830 21 Tandsbyn
Rektor: Patrik Gärd 063-14 49 91, 073-275 49 00
Kök: 073-275 14 81
E-post

Skoladministratör
Ingela Ljung 063-14 49 01
E-post

Expedition 063-75 30 65

Centrala Östersund, Lugnvik

I centrala Östersund, inklusive stadsdelen Lugnvik, två kilometer norr om centrum,
finns sex kommunala grundskolor.

Fagervallskolan
Adress: Brunflovägen 46, 831 48 Östersund
Rektor: Rob Andersson (vik 161101-170630) 070-228 50 99
Kök: 073-273 24 66
E-post

Skoladministratör
Kjerstin Ritter Wikström 063-14 34 30
E-post

Arbetslag
Förskoleklass 073-270 17 34, 073-270 17 33
1A 073-270 15 18
1B 073-270 15 18
2A 072-512 17 32
2B 072-204 47 02
3 073-270 15 17
4 073-270 17 31
5 073-270 17 32
Förberedelseklass 070-240 23 76, 063-14 45 19
Fritidshem Renen 073-270 17 34
Fritidshem Älgen1 073-270 17 35
Fritidshem Älgen2 072-512 17 32

Körfältsskolan
Adress: Tegelbruksvägen 40 , 831 48 Östersund
Rektor: Åsa Rindefalk Grahn 070-252 35 21
Kök: 073-273 24 71
E-post

Skoladministratör
Margareta Åsén-Jakobsson 063-14 44 39
E-post

Arbetslag
Förskoleklass 070-570 63 75
Årskurs 1 070-632 65 03
Årskurs 2-3 070-571 48 44
Årskurs 4-5 070-571 48 44

Lugnviksskolan
Adress: Midvägen 12, 831 51 Östersund
Rektor: Staffan Åsberg 072-236 59 53
Kök: 073-275 25 93
E-post

Skoladministratör
Inger Fürstenberg 063-14 37 84
E-post

Arbetslag
Förskoleklass/Fritidshemmet Abborren 070-355 92 38
Årskurs 1/Fritidshemmet Rödingen 070-355 78 25
Årskurs 2/Fritidshemmet Harren 070-354 85 39
Årskurs 3/Fritidshemmet Harren 070-354 85 41
Årskurs 4-5 063-14 39 08 (arbetsrum)
Årskurs 6, 8 063-14 37 79 (arbetsrum)
Årskurs 7, 9 063-14 35 12 (arbetsrum)

Norra skolan
Adress: Residensgränd 26, 831 41 Östersund
Rektor: Lena Medin 070-289 17 29
Kök: 073-275 14 82
E-post

Skoladministratör
Eva Ohlander 063-14 42 53, 070-190 69 64
E-post

Arbetslag
Förskoleklass A+B, fritidshem (Häggen) 063-14 44 36
Årskurs 1, fritidshem (Björken) 063-14 34 39
Årskurs 2, fritidshem (Rönnen) 063-14 46 68
Årskurs 3, fritidshem (Pilen) 063-14 34 76
Årskurs 4-5 (Lönnen) 063-14 34 46
Förberedelseklass 063-14 44 02, 072-563 79 16

Odenslundsskolan
Adress: Mariavägen 1, 831 36 Östersund
Rektor: Anders Sköldqvist 063-14 35 00
Kök: 073-273 24 61
E-post

Skoladministratör
Kristina Roos-Nordin 063-14 34 96
E-post

Arbetslag
Oden F (Förskoleklass) 070-61435 78
Oden 1 070-6148129
Oden 2 070-5786197
Oden 3 070-6143531
Oden 4 073-2732420
Oden 5 073-2732419

Oden Fritidshem F-1. 070-6148129
Oden Fritidshem 2-3. 070-5717054

Parkskolan
Adress: Krondikesvägen 1, 831 36 Östersund
Rektor: Jan Carlsson 063-14 34 75
Kök: 073-270 75 39
E-post

Skoladministratör
Linda Laretei Jönsson 063-14 34 70
E-post

Friggaskolanlänk till annan webbplats (fristående skola)
Adress: Sollidenvägen 62, 831 43 Östersund
Rektor: Tommy Lundkvist 070-320 11 21
E-post
Expedition: 063-14 05 70
E-post

Prolympialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (fristående skola)
Adress: Kaserngatan 5, 831 32 Östersund
Rektor: Mika Reunanen 063-51 88 60
E-post
Expedition: 063 - 554 50 34
E-post

Frösön, Orrviken

På Frösön finns tre kommunala grundskolor. Orrvikens skola är belägen på "fastlandet", ca 10 km söder om Frösön.

Arnljotskolan
Adress: Önevägen 18, 832 51 Frösön
Rektor: Christina Kristiansson 063-14 35 13
Kök: 070-191 72 14
E-post

Skoladministratör
Johanna Ekroth 072-714 43 64
E-post

Arbetslag
Årskurs 1A, 1D, 2A 073-270 23 98
Förskoleklass B, årskurs 1B, 2B 070-191 72 07
Förskoleklass A+C, årskurs 1C, 2C 070-191 72 06

Orrvikens skola
Adress: Lundsvägen 2, 832 94 Orrviken
Rektor: Margareth Hedström 070-307 74 39
Kök: 070-191 06 62
E-post

Skoladministratör
Ingela Harrysson 063-14 35 10, 073-270 32 86
E-post

Personalrum 073 - 270 23 83
Fritidshemmet 072 522 94 36

Vallaskolan
Adress: Önevägen 147, 832 53 Frösön
Rektor: Sture Airijoki 063-14 38 28 (Arbetslag Omega)
Kök: 073-273 24 65
E-post
Rektor: Maria Lundman 063-14 38 02, 070-216 34 53 (Arbetslag Alfa)
E-post
Rektor: Camilla Karlsson 072-202 79 01
E-post

Skoladministratör
Nils-Erik Rimmö 063-14 38 00
E-post

Arbetslag
Alfa F-5 063-14 38 24
Omega F-5 063-14 39 79
Alfa 6-9 063-14 38 88
Omega 6-9 063-14 38 0

Östbergsskolan
Adress: Fritzhemsgatan 29 , 832 44 Frösön
Rektor: Anders Lingsell 063-14 35 44 (Årskurs 3-5)
Kök: 073-273 24 18
E-post
Rektor: Carina Abrahamsson 063-14 35 11 (Årskurs 6-9)
E-post

Skoladministratör
Ingela Harrysson 063-14 35 10
E-post

Arbetslag
Årskurs 3-5 063-14 35 16
Västerhus 063-14 35 03
Österhus 063-14 35 14

Bölelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster byskola (fristående skola)
Adress:
Böle 135, 832 93 Frösön
Rektor: Eva-märet Nordenberg 070 -371 85 56
Expedition: 063- 37185, 070-181 03 00
E-post

Östersunds Waldorfskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (fristående skola)
Adress: Öneslingan 15, 832 51 Frösön
Rektor: Lisa Edin 063-12 00 93
E-post

Lit, Bringåsen, Häggenås

I kommunens norra och östra del finns Lit, Häggenås och Bringåsen.

Bringåsens skola
Adress: Bringåsen 305, 831 91 Östersund
Rektor: Gun Söderberg Königsson 063-14 44 55, 070-317 94 22
Kök: 073-275 14 83
E-post

Skoladministratör
Sari Eriksson 063-14 48 55
E-post

Arbetslag 063-330 86

Häggenås skola
Adress: Husevägen 5, 836 93 Häggenås
Rektor: Gun Söderberg Königsson 063-14 44 55, 070-317 94 22
Kök: 070-191 06 61
E-post

Skoladministratör
Sari Eriksson 063-14 48 55
E-post

Arbetslag
Förskoleklass samt fritids nere: 0642-448 92
Årskurs 1-5: 0642-448 93 (personalrum)
Fritids uppe: 0642-200 88
Vår mobil: 070-251 14 47

Treälvsskolan
Adress: Skolvägen 8, 836 31 Lit
Rektor: Annika Widén 072- 523 01 57
Kök: 073-273 24 64
E-post

Skoladministratör F-3
Sari Eriksson 063-14 48 55
E-post

Skoladministratör 4-9
Heléne Blom 063-14 48 75
E-post

Arbetslag
Fritidshem 072-549 53 14
Årskurs F-3 0642-448 56
Årskurs 4-6 0642-448 65 (arbetsrum)
Årskurs 7-9 0642-448 63 (arbetsrum)
Fritidsgård/Fritidsklubb 0730-30 36 90

Odensala

Stadsdelen Odensala ligger ca fyra kilometer söder om centrala Östersund.
Här finns tre kommunala grundskolor.

Lillsjöskolan
Adress: Svanvägen 4-8, 831 62 Östersund
Rektor: Mikael From 073-273 24 81
Kök: 073-275 10 44
E-post

Skoladministratör
Brittmarie Eriksson 063-14 36 90
E-post

Arbetslag
Förskoleklass 070-536 36 44
Årskurs 1 070-644 83 53
Årskurs2 070-644 90 25
Årskurs 3 073-270 34 44
Årskurs 4 073-270 34 46
Årskurs 5 070-644 48 97

Storsjöskolan
Adress: Lillsjövägen 10, 831 82 Östersund
Rektor: Eva Grundberg 063-14 37 42, 070-231 21 33
Kök: 070-191 06 64
E-post

Skoladministratör
Brittmarie Eriksson 063-14 37 40
E-post

Arbetslag
Arbetslag MA, NO 063-14 43 10
Arbetslag PE 063-14 43 11
Arbetslag SPRÅK 063-14 37 50
Arbetslag SO 063-14 43 15

Tavelbäcksskolan
Adress: Slåttervägen 1, 831 61 Östersund
Rektor: Anne Karlstedt 063-14 34 54, 070-667 52 60
Kök: 073-270 75 36
E-post

Skoladministratör
Kerstin Ångström
063-14 39 64, 070-314 27 86
E-post

Arbetslag
Oden Förskoleklass 070-201 32 75, 070-191 72 12

Midgård
Årskurs 1 (Våning 1) 070-5976229
Årskurs 1+3 (Våning 2) 070-598 72 82

Röda Årskurs 4-5
Vån 1 070-604 15 65
Vån 2 070-548 93 38

Torvalla

Stadsdelen Torvalla ligger sju kilometer söder om centrala Östersund. Torvalla utgörs av områdena Fjällmon (nedre Torvalla, Skogsmon (övre Torvalla), Ängsmon (södra Torvalla) och intilliggande Ope. Här finns fyra kommunala grundskolor.

Fjällängsskolan
Adress: Tvärågränd 2, 831 71 Östersund
Rektor: Mona Danielsson-Libeck 070-317 59 70
Kök: 070-191 06 60
E-post

Skoladministratör
Carin Österberg 063-14 42 96
E-post

Arbetslag
F-klass A+B 063-14 44 15
Klass 1A 063-14 44 17
Klass 1B 063-14 44 16
Klass 2A+2B 063-14 44 17
Klass 3A+3B 063-14 44 30
Klass 4A+4B 063-14 44 30
Klass 5A+5B 063-14 44 30

Mimergården
Adress:
Skogsbruksvägen 79, 831 73 Östersund
Rektor: Johan Vestlin 063-14 41 42, 070-263 52 86
Kök: 070-191 06 67
E-post

Skoladministratör
Sara Stigsdotter 063-14 41 41
E-post

Arbetslag
Förskoleklass + årskurs 1 063-14 41 45
Fritidshem 063-14 41 44
Årskurs 2+3 (Grön) 063-14 41 31
Fritidshem 063-14 41 32
Årskurs 4,5+introduktionsgrupp 063-14 41 40, 063-14 41 39
Klubb/Fritids 063-14 41 37

Torvallaskolan
Adress:
Nävervägen 23, 831 72 Östersund
Rektor: Carina Bergqvist 070-625 48 51
Kök: 073-273 24 15
E-post

Skoladministratör
Håkan Melander 063-14 44 50
E-post

Arbetslag
6A 063-14 44 57
6B 063-14 44 61
6C 063-14 44 61 14 44 64, 14 44 58
7A 063-14 44 53, 063-14 44 58
7B 063-14 44 57, 063-14 44 58
8A 063-14 44 57, 063-14 44 61
8B 063-14 44 53, 063-14 44 61
9A 063-14 44 53

Ängsmogården
Adress:
Skylvägen 61, 831 76 Östersund
Rektor: Bo-Åke Boson 073-081 71 62
Kök: 073-275 29 56
E-post

Skoladministratör
Harriet Berlin 063-14 47 70
E-post

Fristående grundskolor

I Östersunds kommun finns följande fristående grundskolor.

Friggaskolan
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Adress:
Sollidenvägen 62, 831 43 Östersund
Rektor: Tommy Lundkvist 070-320 11 21
E-post

Expedition: 063-14 05 70
E-post

Böle byskola
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Adress:
Böle 135, 832 93 Frösön
Rektor: Eva-märet Nordenberg 070 -371 85 56

Expedition: 063- 37185, 070-181 03 00
E-post

Prolympia
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Adress:
Kaserngatan 5, 831 32 Östersund
Rektor: Mika Reunanen 063-51 88 60
E-post

Expedition: 063 - 554 50 34
E-post

Östersunds Waldorfskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Adress:
Öneslingan 15, 832 51 Frösön
Rektor: Lisa Edin 063-12 00 93
E-post

Sidan uppdaterad 2017-01-10