Mimergården

Mimergården

Välkommen till skolan torsdag 24 augusti – här kan du se vilken tid uppropet sker!

Skolan Mimergården finns i Torvalla, cirka åtta kilometer från centrala Östersund. Skolan är en F-5 skola med åldershomogena grupper samt fritidshem och grundsärskola för barn 6-17 år.

Sidan uppdaterad 2017-07-10