Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Arnljotskolan

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor Christina Kristiansson 063-14 35 13
Skolsköterska Hélene Höglund
Skolkurator Rita Knuting
Skolpsykolog Anna Hellgren 070-394 81 50
Specialpedagog Lena Molin Wöldern 070-191 72 08

Elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Elevhälsan. Elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Skolkurator finns på Arnljotskolan måndagar jämna veckor. Kan nås på telefon 073-275 25 96 måndag till fredag kl.08.00-17.00.

Övrig information om elevhälsa

Information från skolsköterska
PDF
Information om huvudlöss
PDF
Information om allergi
PDF
Information om kräksjuka
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om springmasklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Likabehandlingsplan

Arnljotskolans likabehandlingsplanPDF

Trygghetsgruppen på Arnljotskolan

På Arnljotskolan jobbar vi för att alla elever ska känna sig trygga, må bra och trivas på vår skola.

Det gör vi genom att vi har:

  • Kompisstödjare
  • Trygghetshörna med brevlåda och kramruta.
  • Uppdrag i klasserna.
  • Samarbetsdag på skolan.
  • Trivselenkät för alla elever på skolan.
  • Nätverksträff för alla kompisstödjare i Östersunds kommun.

Har du frågor kring Trygghetsarbetet, kontakta Jessica Heidenbeck på Grön avdelning eller Marianne Persson på Blå avdelning.

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Sidan uppdaterad 2017-08-14