Näringslivsstatistik

Här redovisas näringslivsstatistik för hela Östersunds kommun.

Förvärvsarbetande befolkning

Nattbefolkning

Förvärvsarbetande nattbefolkning 2014 (20-64 år):


Förvärvsarbetande

Ej förvärvsarbetande

Samtliga

Män

13 886

3 506

17 392

Kvinnor

13 911

3 769

17 680

Totalt

27 797

7 275

35 072

 

Förvärvsfrekvens

Förvärvsfrekvens 2014 (20-64 år):

 

Män

Kvinnor

Totalt

Östersund

79,8

78,7

79,3

Länet

80,3

79,5

79,9

Riket

78,5

76,0

77,3


Natt/dagbefolkning

Förvärvsarbetande (16-w år), natt/dagbefolkning 2014 i området:


Förvärvsarbetande (natt)

Förvärvsarbetande (dag)

Män

15 090

16 461

Kvinnor

14 892

16 472

Totalt

29 982

32 933


Näringsgren

Förvärvsarbetande per näringsgren 2014:

Näringsgren

Antal nattbefolkning

Antal dagbefolkning

Jordbruk, skogsbruk och fiske

832

896

Tillverkning och utvinning

1 703

1 564

Energi och miljö

329

407

Byggverksamhet

1 822

2 027

Handel

3 155

3 549

Transport

1 334

1 535

Hotell och restauranger

1 029

1 026

Information och kommunikation

1 020

1 190

Kreditinstitut och försäkringsbolag

480

565

Fastighetsverksamhet

454

523

Företagstjänster

3 276

3 924

Civila myndigheter och försvaret

2 901

3 243

Utbildning

3 380

3 406

Vård och omsorg

6 524

7 198

Personliga och kulturella tjänster

1 465

1 611

Okänd bransch

278

269

Samtliga näringsgrenar

29 982

32 933

Nattbefolkning: Förvärvsarbetande med bostad i området
Dagbefolkning: Förvärvsarbetande med arbetsplats i området (arbetstillfällen)

Från och med år 2002 används standard för svensk näringsgrensindelning 2002. Dessutom räknas alla personer över 84 år som ej förvärvsarbetande.

 

Pendling

Pendling för förvärvsarbetande (16-w år) 2014:

Förvärvsarbetande

Antal

Med bostad i området

29 982

Pendlar in till området (inpendling)

6 526

Pendlar ut från området (utpendling)

3 559

Nettopendling

2 967

Sidan uppdaterad 2016-10-05