Näringslivsstatistik

Här redovisas näringslivsstatistik för hela Östersunds kommun.

Förvärvsarbetande befolkning

Nattbefolkning

Förvärvsarbetande nattbefolkning 2015 (20-64 år):


Förvärvs­arbetande

Ej förvärvs­arbetande

Samtliga

Män

14 117

3 350

17 467

Kvinnor

14 093

3 605

17 698

Totalt

28 210

6 955

35 165

 

Förvärvsfrekvens

Förvärvsfrekvens 2015 (20-64 år):

 

Män

Kvinnor

Totalt

Östersund

80,8

79,6

80,2

Länet

80,9

80,2

80,6

Riket

79,0

76,8

77,9


Natt/dagbefolkning

Förvärvsarbetande (16-w år), natt/dagbefolkning 2015 i området:


Förvärvsarbetande (natt)

Förvärvsarbetande (dag)

Män

15 400

16 831

Kvinnor

15 125

16 822

Totalt

30 525

33 653


Näringsgren

Förvärvsarbetande per näringsgren 2015:

Näringsgren

Antal nattbefolkning

Antal dagbefolkning

Jordbruk, skogsbruk och fiske

874

927

Tillverkning och utvinning

1 692

1 591

Energi och miljö

326

398

Byggverksamhet

1 835

2 006

Handel

3 176

3 595

Transport

1 321

1 548

Hotell och restauranger

1 108

1 187

Information och kommunikation

995

1 184

Kreditinstitut och försäkringsbolag

503

624

Fastighetsverksamhet

466

542

Företagstjänster

3 472

4 085

Civila myndigheter och försvaret

3 074

3 460

Utbildning

3 420

3 470

Vård och omsorg

6 598

7 243

Personliga och kulturella tjänster

1 394

1 533

Okänd bransch

271

260

Samtliga näringsgrenar

30 525

33 653

Nattbefolkning: Förvärvsarbetande med bostad i området
Dagbefolkning: Förvärvsarbetande med arbetsplats i området (arbetstillfällen)

Från och med år 2002 används standard för svensk näringsgrensindelning 2002. Dessutom räknas alla personer över 84 år som ej förvärvsarbetande.

 

Pendling

Pendling för förvärvsarbetande (16-w år) 2015:

Förvärvsarbetande

Antal

Med bostad i området

30 525

Pendlar in till området (inpendling)

6 755

Pendlar ut från området (utpendling)

3 611

Nettopendling

3 144

Sidan uppdaterad 2017-11-29