Frivilliguppdrag

Vill du göra en viktig insats för en medmänniska? Vi har alltid behov av dig som är intresserad att ta på dig ett frivilliguppdrag!

Det finns barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar behöver en hjälpande hand i sin vardag. Det kan handla om hjälp med privatekonomin, att ha en trygg vuxen förebild eller helt enkelt bara ha en vän att ta en fika med. Här hittar du en sammanställning över de olika typer av frivilliguppdrag och volontärarbete som finns i kommunen.

Frivilliguppdrag

För frivilliguppdrag får du en viss ersättning. Olika uppdrag kräver olika förkunskaper men intresse och engagemang räcker ofta långt. Och kom ihåg – du får alltid stöd i ditt uppdrag!

Volontärarbete

Som volontär stöttar du medmänniskor på din fritid och får samtidigt själv värdefulla erfarenheter. Du utför uppdragen helt ideellt och bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig.

Familjehem

Ett familjehem är en enskild familj som på uppdrag av socialnämnden öppnar sitt hem mer stadigvarande för barn eller ungdomar. Uppdraget kan gälla kortare eller längre tid.

I Jämtlands län har alla kommuner gått samman och bildat Familjehemscentrum (FHC). Vi rekryterar, utreder och utbildar blivande familjehem.

Hur blir man ett familjehem?

Du/ni kan göra en intresseanmälan till Familjehemscentrum som en e-tjänst här på hemsidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En socialsekreterare kommer att kontakta er för mer information. Därefter skickas en ansökan hem till er som ni fyller i och sänder åter till Familjehemscentrum.

För att bli familjehem behöver man genomgå en utredning som innefattar bland annat utdrag från social- och polisregister, hembesök, intervjuer och kontakt med referenter.

Kommunerna i Jämtlands län vänder sig till Familjehemscentrum när de behöver ett familjehem till ett barn/ungdom. Kanske just det här barnet/ungdomen skulle passa ihop med er familj? Vi kontakter er på nytt för att diskutera igenom en eventuell placering.

Vid en introduktion, och inför inskolning av barnet/ungdomen, får ni en beskrivning av dennes situation och bakgrund. Barnet/ungdomen får besöka er familj och ni får eventuellt också träffa föräldrarna. Det är socialnämnden i den placerande kommunen som beslutar om varje familjehemsplacering.

Vad krävs av ett familjehem?

Familjehem behöver ha erfarenhet av barn och/eller ungdomar och ett intresse för andra människor. Det är viktigt att familjehemmet har en stabil familjesituation där er familj känner att ni har tid och engagemang för ett barn/ungdom som behöver det. Det är viktigt att de vuxna i hemmet är trygga och att barnet känner sig accepterat och välkommet samt att det finns någon att anförtro sig åt.

En viktig uppgift för familjehemmet är att ge barnet stöd och hjälp till en positiv kontakt med sin biologiska familj.

Vilket stöd får familjehemmet?

Socialsekreteraren i den placerande kommunen ska ha regelbunden kontakt med er och barnet/ungdomen och ge er stöd och vid behov förmedla stödkontakter med andra.

Avtal och ersättning

När ett barn/ungdom ska flytta till ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Avtalet innehåller information om rättigheter och skyldigheter samt ekonomi. Den placerande kommunen betalar ersättning med en arvodesdel och en omkostnadsdel enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

Vill du veta mera?

Du kan göra ett självtestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem genom att skicka ett mejl till intresseanmalningar@ostersund.se

Folder - Familjehemscentrum Jämtlands länPDF

God man, förvaltare

Personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi kan få hjälp av ställföreträdare i form av till exempel en god man eller förvaltare.

Läs mer om överförmyndaren som har tillsyn över gode män och förvaltare

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en insats som ofta betyder hjälp till självhjälp. Du förebygger problem för den familj du ställer upp för genom att finnas till. Uppdragen kan se olika ut. Vanligtvis avlastar man föräldern genom att ta hand om barnet/syskonen en eller ett par helger i månaden. I uppdraget kan också ingå att ge föräldern stöd på annat sätt.

Vem är du?

  • Du som har intresse för andra människor
  • Du som kan dela med dig av tid och engagemang för någon som behöver det
  • Du kan vara en person som lyssnar
  • Du kan hjälpa någon att bryta sin isolering

Barn vill och behöver bli sedda. Du och din familj kan bli kontaktfamilj för något barn eller för syskon som skulle må bra av extra kontakt med andra vuxna. Du kan hjälpa ett barn som behöver särskild träning och stimulans. Om du engagerar dig får du väldigt mycket tillbaka! Det är en förmån att få hjälpa och stötta ett barn, att få se vad det betyder att få följa och uppmuntra ett barns utveckling.

Att vara kontaktfamilj innebär framför allt att vara medmänniska. Det är en insats som socialtjänsten erbjuder när någon förälder saknar ett nätverk av släktingar, vänner och arbetskamrater. Eller när det befintliga nätverket inte kan ge det stöd föräldern och barnet behöver.

Vill du veta mera om hur man blir kontaktperson eller familjehem och/eller kontaktfamilj? Vill ni anmäla ert intresse? Skriv ett mejl till intresseanmalningar@ostersund.se, ange vad du är intresserad av och dina kontaktuppgifter så ger vi dig mer information, svarar på dina frågor och skickar en utförlig anmälningsblankett.

Kontaktperson

Du som vill bli kontaktperson

Som kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning eller erfarenhet. Det är ditt engagemang som är viktigt.

Du bör också räkna med att ha uppdraget under en längre tid — minst ett år. Vi behöver kontaktpersoner i alla åldrar — både kvinnor och män. Men du ska vara minst 18 år gammal. Du får stöd och ersättning i ditt uppdrag.

I Östersunds kommun förmedlas kontaktpersonerna av en samordnare för kontaktpersoner.

Vill du veta mera om hur man blir kontaktperson eller familjehem och/eller kontaktfamilj? Vill ni anmäla ert intresse? Skriv ett mejl till intresseanmalningar@ostersund.se, ange vad du är intresserad av och dina kontaktuppgifter så ger vi dig mer information, svarar på dina frågor och skickar en utförlig anmälningsblankett.

Blanketten "Närvarorapport för kontaktperson" hittar du på kommunens sidor för E-tjänster och självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson LSS

Som kontaktperson inom LSS fungerar du som "kompis" och medmänniska till en person med funktionsnedsättning. Det kan handla om att göra roliga saker som att gå på bio, ta en promenad, fika på stan eller laga middag.

Läs mer om kontaktperson LSS och hur du anmäler ditt intresse

Språkvän/Vägvisare & Vän

Vi är övertygade om att vägen till en lyckad integration sker genom personliga kontakter mellan svenskar och nyanlända flyktingar och invandrare.

En Språkvän ställer upp ideellt som kontaktperson för att underlätta den första tiden för nyanlända. Du fungerar som en länk till lokalsamhället, kulturen och det svenska språket. En Språkvän är alltså en kontaktperson för den nye medborgarens vardagsfrågor. Kontakten sker på fritiden.

Vill du träffa en Språkvän? Intresseanmälan hittar du på kommunens sidor för E-tjänster och självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stödfamilj LSS

Familjer som har barn med funktionsnedsättning har möjlighet att få avlösning av en stödfamilj. Ofta vistas barnet i stödfamiljen en till flera helger i månaden och ibland under vissa skollov.

Läs mer om stödfamilj LSS och hur du anmäler ditt intresse

Vill du öppna din dörr för ett ensamkommande flyktingbarn?

Sidan uppdaterad 2016-06-03