Frivilliguppdrag

Tre personer på picknick

Vill du göra en viktig insats för en medmänniska? Vi har alltid behov av dig som är intresserad att ta på dig ett frivilliguppdrag!

Det finns barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar behöver en hjälpande hand i sin vardag. Det kan handla om hjälp med privatekonomin, att ha en trygg vuxen förebild eller helt enkelt bara ha en vän att ta en fika med. Här hittar du en sammanställning över de olika typer av frivilliguppdrag och volontärarbete som finns i kommunen.

Frivilliguppdrag

För frivilliguppdrag får du en viss ersättning. Olika uppdrag kräver olika förkunskaper men intresse och engagemang räcker ofta långt. Och kom ihåg – du får alltid stöd i ditt uppdrag!

Volontärarbete

Som volontär stöttar du medmänniskor på din fritid och får samtidigt själv värdefulla erfarenheter. Du utför uppdragen helt ideellt och bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig.

Familjehem

Ett familjehem är en enskild familj som på uppdrag av socialnämnden öppnar sitt hem mer stadigvarande för barn eller ungdomar. Uppdraget kan gälla kortare eller längre tid.

God man, förvaltare

Personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi kan få hjälp av ställföreträdare i form av till exempel en god man eller förvaltare.

Läs mer om överförmyndaren som har tillsyn över gode män och förvaltare

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en insats som ofta betyder hjälp till självhjälp. Du förebygger problem för den familj du ställer upp för genom att finnas till. Uppdragen kan se olika ut. Vanligtvis avlastar man föräldern genom att ta hand om barnet/syskonen en eller ett par helger i månaden. I uppdraget kan också ingå att ge föräldern stöd på annat sätt.

Vem är du?

  • Du som har intresse för andra människor
  • Du som kan dela med dig av tid och engagemang för någon som behöver det
  • Du kan vara en person som lyssnar
  • Du kan hjälpa någon att bryta sin isolering

Barn vill och behöver bli sedda. Du och din familj kan bli kontaktfamilj för något barn eller för syskon som skulle må bra av extra kontakt med andra vuxna. Du kan hjälpa ett barn som behöver särskild träning och stimulans. Om du engagerar dig får du väldigt mycket tillbaka! Det är en förmån att få hjälpa och stötta ett barn, att få se vad det betyder att få följa och uppmuntra ett barns utveckling.

Att vara kontaktfamilj innebär framför allt att vara medmänniska. Det är en insats som socialtjänsten erbjuder när någon förälder saknar ett nätverk av släktingar, vänner och arbetskamrater. Eller när det befintliga nätverket inte kan ge det stöd föräldern och barnet behöver.

Vill du veta mera om hur man blir kontaktperson eller familjehem och/eller kontaktfamilj? Vill ni anmäla ert intresse? Gå in på vår sida för E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och fyll i en intresseanmälan! Du hittar den under fliken "Frivilliguppdrag".

Kontaktperson

Du som vill bli kontaktperson

Som kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning eller erfarenhet. Det är ditt engagemang som är viktigt.

Du bör också räkna med att ha uppdraget under en längre tid — minst ett år. Vi behöver kontaktpersoner i alla åldrar — både kvinnor och män. Men du ska vara minst 18 år gammal. Du får stöd och ersättning i ditt uppdrag.

I Östersunds kommun förmedlas kontaktpersonerna av en samordnare för kontaktpersoner.

Vill du veta mera om hur man blir kontaktperson eller familjehem och/eller kontaktfamilj? Vill ni anmäla ert intresse? Gå in på vår sida för E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och fyll i en intresseanmälan! Du hittar den under fliken "Frivilliguppdrag".

Blanketten "Närvarorapport för kontaktperson" hittar du också på kommunens sidor för E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson LSS

Som kontaktperson inom LSS fungerar du som "kompis" och medmänniska till en person med funktionsnedsättning. Det kan handla om att göra roliga saker som att gå på bio, ta en promenad, fika på stan eller laga middag.

Läs mer om kontaktperson LSS och hur du anmäler ditt intresse

Språkvän

Många invandrare och flyktingar saknar svenska vänner men vill ha det. Samtidigt finns det många svenskar som vill lära känna människor från andra länder och kulturer. Genom att bli språkvänner kan dessa människor mötas.

Vägen till integration går via vänskap och prat på jobbet och i vardagen. Den som har en svenskspråkig vän att tala med blir säkrare språkligt och vågar fråga för att förstå. Samtidigt kommer båda parter att lära känna både en främmande kultur och en ny människa.

Stödfamilj LSS

Familjer som har barn med funktionsnedsättning har möjlighet att få avlösning av en stödfamilj. Ofta vistas barnet i stödfamiljen en till flera helger i månaden och ibland under vissa skollov.

Läs mer om stödfamilj LSS och hur du anmäler ditt intresse

Vill du öppna din dörr för ett ensamkommande flyktingbarn?

Sidan uppdaterad 2017-10-23