Förskola och skola för nyanlända

Alla barn och ungdomar som vistas i Sverige har rätt att få gå i skola och förskola på samma villkor som andra barn och ungdomar som bor i Sverige. Barn och ungdomar som inte har uppehållstillstånd har däremot inte skolplikt. Det är kommunen som ansvarar för förskola och skola för nyanlända.

Skolverkets information om förskola, fritidshem, förskoleklass och skola på andra språk

Hur fungerar den svenska skolan? Hur ser skolsystemet ut?
Skolverket har sammanställt information på följande språk: arabiska, dari, engelska, franska, kurmanji, pashto, persiska, polska, serbiska, somaliska, sorani, svenska, thailändska, tigrinska.

Till Skolverkets information på andra språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola för nyanlända i Östersunds kommun

Barn och föräldrar hänvisas till befintlig verksamhet på alla förskolor och öppna förskolor. Nyanlända förskolebarn placeras utifrån samma rutiner/riktlinjer som övriga förskolebarn.

Skola/förberedelseklass för nyanlända i Östersunds kommun

I en förberedelseklass får eleven en första introduktion i det svenska skolsystemet och förbereds inför starten i sin reguljära klass. Där sker en första kartläggning av elevens tidigare förvärvade kunskaper och skolgång. I förberedelseklassen läggs stor vikt vid baskunskaper i det svenska språket.

Förberedelseklasser finns på Treälvsskolan, Torvallaskolan, Mimergården, Parkskolan, Östbergsskolan, Norra skolan, Storsjöskolan, Fagervallsskolan, Lugnviksskolan, Kastalskolan, Vallaskolan.

Det pedagogiska arbetet i förberedelseklassen

Det pedagogiska arbetet ska, förutom att ge kunskaper, också utveckla elevens demokratiska tänkande och ge en introduktion i det svenska samhället. Genom en tydlig struktur i den pedagogiska verksamheten och skolans värdegrund ska personalen ge eleven trygghet och en god självkänsla.

• Studiebesök med för- och efterarbete är en viktig del i det elevaktiva och skapande arbetssättet.

• Eleverna arbetar i fyra nivåer i Svenska som andraspråk (SVA)

• Grundläggande baskurser läser eleverna i följande ämnen: Samhällsorientering, Naturorientering, Bild, Hemkunskap, Data, och Idrott & hälsa.

• Matematik och engelska anpassas individuellt beroende på elevens tidigare förkunskaper.

• förberedelseklassens lärare och mottagande lärare planerar för elevens övergång till ordinarie undervisning.

Sidan uppdaterad 2018-02-12