Befolkningsprognos

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Prognos för 2016-2020

2016 års prognos för 2016-2020:

Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

746

745

753

761

764

757

1-5

3 529

3 587

3 627

3 736

3 798

3 828

6

724

729

746

685

729

759

7-9

2 135

2 196

2 225

2 261

2 218

2 214

10-11

1 350

1 390

1 444

1 490

1 512

1 528

12

659

673

694

712

748

756

13-15

1 726

1 853

1 964

2 078

2 128

2 199

16-18

1 706

1 731

1 787

1 831

1 953

2 056

19

679

610

610

640

630

655

20-24

4 493

4 313

4 057

3 842

3 661

3 533

25-64

30 672

30 886

31 069

31 187

31 224

31 213

65-79

9 397

9 573

9 772

10 004

10 118

10 233

80-w

3 250

3 264

3 300

3 323

3 416

3 468

Summa

61 066

61 550

62 050

62 550

62 900

63 200

År 2015 visar befintlig befolkning den 31 december 2015.

Prognos för 2015-2019

2015 års prognos för 2015-2019:

Ålder

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

716

707

714

729

742

752

1-5

3 483

3 512

3 520

3 526

3 602

3 651

6

711

725

733

741

683

715

7-9

2 067

2 138

2 204

2 236

2 263

2 216

10-11

1 309

1 351

1 387

1 446

1 497

1 518

12

585

651

674

692

710

750

13-15

1 683

1 735

1 841

1 961

2 066

2 121

16-18

1 742

1 722

1 750

1 809

1 856

1 955

19

719

686

645

620

658

662

20-24

4 632

4 564

4 413

4 237

4 028

3 883

25-64

30 440

30 724

31 063

31 333

31 551

31 708

65-79

9 151

9 425

9 622

9 847

10 093

10 222

80-w

3 257

3 259

3 284

3 323

3 353

3 445

Summa

60 495

61 200

61 850

62 500

63 100

63 600

År 2014 visar befintlig befolkning den 31 december 2014.

Varför behövs prognoser och hur ska de användas?

Befolkningsprognoser används i huvudsak för planering av olika verksamheter till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Alternativet till att använda sig av prognoser är helt enkelt att gissa eller att använda sig av föregående års uppgifter. Fördelen med prognoser är att man kan ta hänsyn till observerade trender och områdesspecifika förutsättningar som exempelvis ökat barnafödande och nya bostadsområden.

Detta medför även att man i de allra flesta fall hamnar närmare sanningen än när man endast tar hänsyn till föregående års uppgifter. Detta innebär dock inte att prognoserna är något facit för hur befolkningen exakt kommer att utveckla sig och man bör stämma av prognosen när nya faktiska uppgifter finns tillgängliga.

Prognosers säkerhet minskar när man bryta ner dom på lägre geografisk nivå och enskilda åldrar. Detta beror på en naturlig variation, det vill säga även om förutsättningarna är de samma så kommer antalet att variera från år till år och en prognos beskriver utvecklingen i genomsnitt.

Prognoserna är säkrare för det första året än de kommande åren. Orsaken är att det kan tillkomma fler faktorer som inte var kända när man gjorde prognosen och som ger utfall på längre sikt. Denna osäkerhet på längre sikt gäller alla åldrar utom 0-åringar som är svåra att göra prognoser för även första året.

Sidan uppdaterad 2016-11-21