Befolkning i hela kommunen

Här redovisas befolkningsstatistik enligt SCB:s officiella siffror för hela Östersunds kommun.

Diagram över Östersunds kommuns befolkningsstatistik

Folkmängd

Östersunds kommun

Folkmängd per 2016-12-31:

Ålder

Antal

Procent

0

715

1,2

1-5

3 548

5,7

6-9

2 916

4,7

10-12

2 060

3,3

13-15

1 841

3,0

16-19

2 389

3,9

20-29

8 986

14,6

30-39

7 425

12,0

40-64

18 962

30,7

65-79

9 594

15,5

80-w

3 309

5,4

Summa

61 745

100

Fördelning kvinnor/män

Östersunds kommun

Fördelning kvinnor/män per 2016-12-31:

Kön

Antal

Procent

Män

30 189

48,9

Kvinnor

31 556

51,1

Summa

61 745

100

Medelålder

Medelålder per 2016-12-31:

Område

Medelålder

Östersunds kommun

41,8

Jämtlands län

43,2

Riket

41,2

Befolkningsförändringar

Östersunds kommun

Befolkningsförändringar per sista december:

Status

2016

2015

2014

2010

Födda

710

741

716

761

Döda

560

638

622

576

Flyttningsnetto

525

452

436

106

Folkökning

679

571

539

280

Befolkning i distrikt (församlingar)

Östersunds kommun

Befolkning i församlingar per sista december:
Distrikt

2016

2015

Östersund

28 984

28 503

Frösön

11 763

11 620

Sunne

1 239

1 228

Näs

788

792

Lockne

1 495

1 497

Marieby

632

633

Brunflo

12 403

12 326

Kyrkås

336

337

Lit

2 746

2 767

Häggenås

1 147

1 144

Norderön

148

144

Totalt61 74561 066

Antal hushåll

Ingående områden: Alla församlingar
Nyckelkod: 01-11

Antal hushåll per boende:
Antal boende20132015

2016

1 person12 447
12 785

13 490

2 personer8 5968 785

8 946

3 personer3 1733 300

3 389

4 personer3 0753 083

3 083

5 personer990
1 005

1 040

6 personer

221

264

263

7+ personer

106

110

134

 

Sidan uppdaterad 2018-02-23