Befolkning i hela kommunen

Här redovisas befolkningsstatistik för hela Östersunds kommun.

Diagram över Östersunds kommuns befolkningsstatistik

Folkmängd

Ingående områden: Alla församlingar
Nyckelkod: 01-11

Folkmängd per 2015-12-31:

Ålder

2015

%

0

746

1,2

1-5

3 529

5,8

6-9

2 859

4,7

10-12

2 009

3,3

13-15

1 726

2,8

16-19

2 385

3,9

20-29

8 942

14,6

30-39

7 242

11,9

40-64

18 981

31,1

65-79

9 397

15,4

80-w

3 250

5,3

Summa

61 066

100

Fördelning kvinnor/män

Ingående områden: Alla församlingar
Nyckelkod: 01-11

Fördelning kvinnor/män per 2015-12-31:

Kön

Antal

Procent

Män

29 806

48,8

Kvinnor

31 260

51,2

Summa

61 066

100

Medelålder

Ingående områden: Alla församlingar
Nyckelkod: 01-11

Medelålder per 2015-12-31:

Område

Medelålder

Östersunds kommun

41,7

Jämtlands län

43,3

Riket

41,2

Befolkningsförändringar

Ingående områden: Alla församlingar
Nyckelkod: 01-11

Befolkningsförändringar per 2015-12-31:

Status

2015

2014

2013

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

Födda

741

716

675

761

670

535

635

883

682

678

772

Döda

638

622

596

576

614

610

583

641

616

573

523

Flyttningsnetto

452

436

394

106

-90

-57

-26

344

-36

263

631

Folkökning

571

539

471

280

-31

-138

18

584

39

368

883

Befolkning i församlingar

Ingående områden: Alla församlingar
Nyckelkod: 01-11

Befolkning i församlingar per 2015-12-31:
Församling2014

2015

Östersund28 062

28 503

Frösön11 560

11 620

Sunne1 199

1 228

Näs799

792

Lockne1 523

1 497

Marieby634

633

Brunflo12 267

12 326

Kyrkås332

337

Lit2 791

2 767

Häggenås1 119

1 144

Norderön144

144

Totalt60 49561 066

Antal hushåll

Ingående områden: Alla församlingar
Nyckelkod: 01-11

Antal hushåll per boende:
Antal boende2011
20132015
1 person12 11312 447
12 785
2 personer8 3118 5968 785
3 personer3 2603 1733 300
4 personer3 0863 0753 083
5 personer949
990
1 005

6 personer

246

221

264

7+ personer

93

106

110

 

Sidan uppdaterad 2017-03-16