Kultur i skolan - Skapande skola

Barn och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Detta regleras i bland annat
läroplanerna för både förskola och grundskola samt i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barn som målar

Barn och ungas rätt till kultur är en angelägenhet på flera plan. Att få ta del av konst och kultur och att uttrycka sig i konstnärlig form gäller varje barn oavsett kön, språk, religion, nationellt eller etiskt ursprung, ekonomisk situation, funktionshinder eller bostadsort.

Målet för Skapande skola satsningen är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete. Satsningen är ett komplement till skolans egna insatser för att uppfylla det kulturuppdrag som läroplanen och andra styrdokument föreskriver.

Aktiviteter för alla elever från förskoleklass till årskurs 9

Östersunds kommun har sedan start ansökt och beviljats medel från Kulturrådet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterför Skapande skola aktiviteter. Från och med läsåret 2013/2014 får alla elever, från förskoleklass till åk 9 på olika sätta möta kultur. Aktiviteterna säkerställer kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och en jämn fördelning av kulturupplevelser för eleverna.

Östersund arbetar dels med Centralt organiserade aktiviteter, dels har varje skola möjlighet att söka medel för Egen skapande verksamhet. I arbetet med att skapa aktiviteterna har vi ett fint samarbete med Regionalt kulturforum.

Kulturrådets riktlinjer, integration, mångfald, jämlikhet, jämställdhet, demokrati med särskild inriktning mot alla människors lika värde samt kulturarv och hållbar utveckling, är gällande för samtliga aktiviteter.

Centralt organiserade aktiviteter läsåret 2016/2017

Temat för läsåret 2016/2017 är Integration: Demokrati, med särskild inriktning mot allas lika värde.

Förskoleklass

Aktivitet
Scenkonst/musik/berättande: Du stackars barn, Allan Edwall.
Jämtlands kulturkompani

När?
Skolturnè fr o m vecka 47.

Koppling Lgr 11
Svenska, musik
Samarbete, kommunikation

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
”Skattjakt i arkiven”, Arkivet.

Årskurs 1

Aktivitet
Dans. Nordcirkus, Sara Oja.

När?
Skolbesök fr o m vecka 45.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
”Skattjakt i arkiven”, Arkivet.
Introduktionsbesök, Biblioteket.

Årskurs 2

Aktivitet
"Örat hör - händerna gör". Muntligt berättande och skapande.
Jamtli.

När?
Vecka 46-48.
Vårterminen 2017.

Koppling Lgr 11
Svenska, historia, bild.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
”Tvåornas kör”, Kulturskolan.
"Vi hittade en dagbok”, Arkivet.

Årskurs 3

Aktivitet
Konst & form
Marina Jonsson

När?
Fr o m vecka 40.

Koppling Lgr 11
Bild, svenska.
Samarbete, koncentration, delaktighet, mod.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
"Vi hittade en dagbok”, Arkivet.
Forntid, Jamtli.

Årskurs 4

Aktivitet
Litteratur/Författare. Mer info kommer i augusti.

När?
Info kommer i augusti.

Koppling Lgr 11
Info kommer i augusti.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
"Vi hittade en dagbok”, Arkivet.
Stora sökuppdraget, Biblioteket.

Årskurs 5

Aktivitet
Nycirkus.
Nordcirkus

När?
Info kommer i augusti.

Koppling Lgr 11
Eleverna tränar bl a motorik, rörelse, koncentration, mod, samarbete.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Vi hittade en dagbok”, Arkivet.
Möte med konst: Olof Ågren & arbete i ateljé, Jamtli.

Årskurs 6

Aktivitet
Armfeldts karoliner: Ett skolprojekt om konflikt, tolerans svåra val och hemlängtan.
Jamtli i samarbete med Naboer AB.

När?
Info kommer i augusti.

Koppling Lgr 11
Normer och värden. Historia, Samhällskunskap.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Källkunskap utifrån olika personöden, Arkivet.

Årskurs 7

Aktivitet
Konst/film
Collage
”Kreativ happening”
Sol Vikström

När?
Vecka 47-48, Exercishuset, Stadsdel Norr.

Koppling Lgr 11
Svenska, bild, kan kopplas till olika ämnen, beroende på vilket tema man arbetar med.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Källkunskap utifrån olika personöden, Arkivet.

Årskurs 8

Aktivitet 1
Konst/film
Collage
”Kreativ happening”
Sol Vikström

När?
Vecka 47-48, Exercishuset, Stadsdel Norr.

Koppling Lgr 11
Svenska, bild, kan kopplas till olika ämnen, beroende på vilket tema man arbetar med.

Aktivitet 2
Trans(e)icion, Riksteatern

När?
28 november, Storsjöteatern.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Källkunskap utifrån olika personöden, Arkivet.

Årskurs 9

Aktivitet
Rollspelet ”På flykt”.

När?
13 september. Jamtli, Lignellsalen.

Koppling Lgr 11
Samhällskunskap, historia.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Källkunskap utifrån olika personöden, Arkivet.

Egen skapande verksamhet

Följande skolor har beviljats medel för egna aktiviteter:

Arnljotskolan, förberedelseklass + årskurs F-2
Musikalen "Tore och skogens djur".

Bringåsens skola, Treälvsskolan, Häggenås skola, förberedelseklass + årskurs F-5
Folksagor.

Fjällängsskolan, årskurs F-5
"Olika är bra": Studiebesök Grytan.

Lugnviksskolan, grundsärskola, årskurs 6-9
Utveckling av ordinarie utbud.

Norra skolan, förberedelseklass + årskurs F-5
Närsamhället som läromedel.

Parkskolan, SVA-elever + förberedelseklass
Normbegreppet samt könsroller och normer.

Sörgårdsskolan, årskurs F-5
Sörgårdsstafetten.

Treälvsskolan, förberedelseklass + årskurs 7-9
Musik och teater.

Ångsta skola, asylboende + årskurs F-5
Dans och konst som förenar.

Ängsmogården, årskurs 4
Utflykt till Glösa.

Sidan uppdaterad 2017-01-16