För dig som vill hjälpa till

Många vill hjälpa dem som är drabbade av kriget i Ukraina. Här kan du läsa mer om hur du kan bidra.

Anmäl intresse för frivilliga insatser

Om du vill hjälpa till kan du anmäla intresse i vår e-tjänst. Till exempel om du har husrum, kläder, hygienartiklar, transporthjälp eller annat att erbjuda. Vi kontaktar dig om det blir aktuellt att använda oss av det du har att dela med dig av.

Anmäl intresse för insatser till flyktingar från Ukraina

Engagera dig i en frivilligorganisation

Hos en frivilligorganisation kan du hjälpa till på flera olika sätt, till exempel som volontär. Om du representerar en organisation som vill synas här kan du kontakta Östersunds kommuns kundcenter. Förslag på frivilligorganisationer i Östersund:

Motverka att flyktingar utnyttjas

I flyktingsituationer - som den vi har nu - riskerar många att hamna i händerna på samvetslösa människohandlare. Det gäller framför allt kvinnor och barn.

Om du misstänker att någon blir utsatt för sexuellt utnyttjande eller människohandel kan du kontakta den nationella stödtelefonen 020-39 00 00. Numret går till NMT - Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel.

Tips för dig som vill hälpa till

Skänk bara sådant som du vet efterfrågas

Skänk aldrig saker om du inte med säkerhet vet att de efterfrågas. Att skänka kläder kan kännas bra men kläder kräver stora resurser att sortera och distribuera. Om kläder eller andra saker behövs kommer hjälporganisationer efterlysa det.

Du kan i stället skänka pengar till seriösa hjälporganisationer. Då kan de köpa det som behövs.

Sverige har en bra beredskap för och erfarenhet av att ta emot människor på flykt

Det är viktigt att vi följer de rutiner som redan finns i Sverige för att hjälpa människor i nöd på bästa sätt. Om du väljer att hjälpa människor att ta sig till Sverige bör du ta reda på vad som behöver ske när de kommer hit.

Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över dina egna begränsningar

Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?

Du får ingen ersättning om du tar emot människor i ditt hem, varken för husrum eller mat.

Tänk också på att många som kommer hit har gått igenom svåra händelser. Se till att du är säker på att du kan erbjuda ett tryggt, långsiktigt boende om du väljer att ta emot människor i ditt hem.

Sidan uppdaterad 2024-01-23