Utveckling av ny kulturstrategi

kollage av bilder med musik, umgänge, instrument och teater. I mitten en lapp där det står "Ny kulturstrategi" Din möjlighet att påverka framtiden 

Kultur berör oss alla och finns ständigt runt om oss i vår vardag. Förutom i toner och penseldrag finns kulturen också i skolans läroplan, i den dagliga verksamheten på äldreboenden och i arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Nu tar vi fram en ny kulturstrategi, och vi behöver din hjälp.

Den nya kulturstrategin ska sätta en riktning för hur kulturlivet kan se ut i Östersund. Det handlar om att skapa förutsättningar, utveckla existerande kulturverksamhet och bidra till ett kreativt, flödande och brett kulturliv.

Nu är det din tur att tycka till om förslaget till ny kulturstrategi i kommunen. Från fredagen den 25 september och en månad framåt är det fritt fram skicka in dina förslag och synpunkter.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 september att förslag till Kulturstrategisk rapport 2020 ska skickas på remiss till företrädare för kulturlivet, organisationer och intresserade medborgare för synpunkter. Rapporten ska ligga till grund för en ny kommunal Kulturstrategi.

En remissomgång är precis det vi gör nu; vi vill helt enkelt veta vad du tycker. Dina synpunkter är viktiga. Svara så kortfattat och konkret som möjligt.

Remissvaren skickas till:

lena.bystrom@ostersund.se


Har du frågor?

Kontakta Lena Byström, kultursamordnare, tel. 063-14 37 13.

E-post lena.bystrom@ostersund.se


Efter remissperioden 25/9 till 25/10 kommer synpunkterna att sammanställas och bearbetas.

Ladda ner, läs igenom och tyck till!

Förslagen till Kulturstrategisk rapport (som du kan ladda ner längre ner) har arbetats fram av en projektgrupp bestående av tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen, barn och utbildningsförvaltning, vård- och omsorgsförvaltningen, näringslivskontoret och kommunledningsförvaltning.

Ladda ner dokumentet, läs igenom och tyckt till!

Kulturstrategisk rapport remissutgåvaPDF


Här hittar du bakgrundmaterial som framställts under processen.
Bilaga 1 presentation K-strategiPDF
Bilaga 2 Plan för Kultur 2005PDF
Bilaga 3 Rapport Kulturgaranti 2017PDF
Bilaga 4 Kulturforum 2019_resultatPDF

Bilaga 5 Medborgarundersökning-KULTUR-ÖstersundsKommun-4147302PDF

Bilaga 6 Workshops 2020PDF

Här kan du ladda ner och läsa Remissmissivet 2020.Word

(Ett missiv är ett förklarande följebrev till en handling.)

Det här har hänt:

  • Arbetet tog avstamp från en nulägesanalys som gav en översikt över hur situationen var när vi startade. Med hjälp av en omvärldsanalys gick det att dra lärdomar av hur andra, såväl kommuner och regioner som andra länder, jobbat med sina kulturstrategier. På så vis kunde vi se vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.
  • Dina synpunkter är också viktiga. Därför kunde du och alla andra medborgare lämna in era tankar och idéer om Kulturstrategin genom en digital medborgardialog, i form av enkät. Enkäten gick att svara på fram till och med 29 februari 2020.
  • Även Kulturforum den 3 december 2019 var ett sätt för dig som medborgare att höra mer om kulturstrategin och att tycka till.
  • Läs mer om Kulturforum

Vad händer efter remissomgången?

  • När remissomgången är över sammanställs och bearbetas synpunkterna.
  • Förslaget till Kulturstrategi går sedan ut på remiss till nämnderna och därefter kommer Kommunfullmäktige fatta beslut om huruvida kommunen ska anta strategin.
  • Strategin kommer gälla de kommande fem åren, innan det är dags att se över den igen.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-25