Översyn av avgifter, bidrag och uthyrning

en bild på en gymnastikhall där flera personer utövar gymnastik

Foto: Göran Strand

Förutsättningarna för kommunens föreningar förändras. Därför pågår under 2019 ett arbete med att se över kommunens stöd och avgifter kopplat till idrottsföreningar. Till exempel bidrag och regler för uthyrning.

Projektets syfte är att ge en god och samlad bild av hur kommunen ska utveckla:

  • Bidrag till kultur- och idrotts­föreningar/verksamhet
  • Hyresavgifter för till exempel idrottsanläggningar, planer och lokaler


Aktuellt just nu

I början på oktober var det idrottsforum. Då var föreningar inbjudna till en kväll där de fick höra mer om arbetet framåt.

Läs mer om idrottsforum

I dialog med berörda föreningar ska kommunen ta fram en rapport. Rapporten kommer ligga till grund för hur kommunens bidrag, avgifter, normer och uthyrnings­principer för idrotts- och fritids­verksamhet ska se ut. Förslaget ska ge goda förutsättningar för medborgarna att ägna sig åt idrott och fysisk aktivitet

Kultur- och fritidsnämnden ska fatta beslut om de ska anta rapporten preliminärt under slutet på året.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-11-18