Föreningsliv

Östersunds kommun stöder föreningslivet på två sätt: dels genom att tillhandahålla anläggningar och lokaler, och dels genom olika former av bidrag.

Sidan uppdaterad 2022-07-12