Sopning av gator och vägar

Detaljbild på kullerstensgata

Gatorna och vägarna i Östersunds kommun städas under sommar och höst för att hållas fria från grus och skräp.

Hur ofta sopas gator och vägar?​

Gatorna i centrum sopas varje morgon. Dessutom maskinsopar vi alla gator och vägar minst två gånger per år. Dels sopar vi upp all sand som blir kvar efter vintern när det blir vår, och vi sopar även upp löven varje höst.

Övrig sopning av gator och vägar sker vid behov. Observera att det är fastighetsägaren som ansvarar för att sopa bort löv från gångbanor.

Sandupptagning på våren

På våren tar Östersunds kommun upp sanden efter vinterns halk­bekämpning. Vi sopar upp sanden när snö och is försvunnit. Sandupptagningen sker i omgångar och vi måste vänta tills det inte är minusgrader längre eftersom sanden måste blötas först för att det inte ska damma. Därför börjar vi oftast ta upp sanden först en bit in på förmiddagarna.

Sandupptagningen börjar i centrum och fortsätter sedan längre ut mot ytterområdena. Sandupptagningen ska vara klar i slutet på maj.

Vad händer med den uppsopade sanden?

Den skickas tillbaks till leverantören av sand.

Hur går det till?

För att sandupptagningen ska vara effektiv och ha så liten miljöpåverkan som möjligt används flera olika maskiner. För att motverka spridningen av skadliga dammpartiklarna blötläggs först vägen och därefter sopas gruset upp. Sedan används en maskin med sugfunktion som tar upp det sista dammet och gruset.

Får jag själv sopa ut sanden från gångbanan?

Ja, det går bra, så länge du sopar ut sanden från gångbanan innan vi kommer för att sopa vårsanden. Trädgårdsavfall och annat skräp är du som fastighetsägare själv ansvarig för att hantera.

Följ datumparkering

Om datumparkeringen följs går sandupptagningsarbetet snabbare och blir mer effektivt.

Vilket ansvar har fastighetsägare?

Den som äger en fastighet är även ansvarig för att hålla rent på gångbanor och trottoarer i anslutning till fastigheten.

Du kan läsa mer om detta i våra lokala föreskrifter Åläggande för fastighetsägare om gångbanerenhållningPDF.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-20