ResVis – App för gröna transportsätt

Östersunds kommun är testkommun för en app som ger information om trafiksituation, restid, resalternativ och klimatutsläpp för olika resval. Appen belönar även gröna trafikval!

I ett första steg kommer appen att testas och utvärderas av anställda på Östersunds kommun. I ett senare läge kommer vissa medborgare kunna testa appen innan den blir tillgänglig för alla medborgare. Projektet kommer att pågå mellan den 1 september 2020 till 28 februari 2023.

Östersund fossilfritt 2030

Östersunds kommun har som mål att vara fossilfritt 2030. Tanken är att appen ska kunna vara ett sätt att hjälpa oss att minska våra utsläpp, genom att få oss att välja det smartaste sättet att resa på.

Tecknad bild på ett landskap med en bilväg tvärs igenom. På bilvägen åker en gul buss och en blå cykel med en person med ljusblå tröja.

Appen erbjuder resplanering utifrån miljöpåverkan

Sustainable Insights: Measure, inform, mobilise (MIM) heter pilotprojektet som ska ta fram appen ResVis. Projektet är finansierat av Nordic Innovation* och ska utveckla en digital lösning som gör det möjligt för både en kommun och kommunens medborgare att bli informerade om aktuella trafiksituationer och samtidigt sporras till att göra mer hållbara transportval. Bakom projektet står Östersunds kommun och bolagen Applied Autonomy, Kobla, och Moprim.

*Projektet samfinansieras av Nordic Innovation genom deras Nordic Smart Mobility and Connectivity-program. Programmet syftar till att utveckla ett mer hållbart och anslutet transportsystem i Norden och skapa möjligheter för nordiska företag.

Ruttplanera och samla in information

Projektet består av två delar. Den första delen handlar om att utveckla en app som har en ruttplanerare som både presenterar olika sätt att resa och varje alternativs koldioxidutsläpp, dessutom ger den personlig information om vanliga rutter, vägförhållanden och trängsel. Det gör att en användare kan se hur olika val av resa påverkar miljön men även deras hälsa. Appen belönar även gröna val.

Den andra delen av projektet är att appen ska mäta resekedjor och koldioxidavtryck. De här uppgifterna gör det möjligt för stadsplanerare att mäta trafiksituation i staden, till exempel vilka busslinjer som är populära eller trängselzoner och i framtiden kunna planera efter den informationen.

Varför Östersund?

MIM-projektet kommer att genomföras i Östersund. Förutom att projektet är ett led i stadens klimatstrategi och digitaliseringsstrategi, är Östersund också särskilt väl lämpad för en första implementering på grund av deras förbindelser med Mittuniversitetet, vars väg- och transportinstitut kommer att lägga till sin kunskap i projektet.

Genom att gå samman ser samarbetspartnerna för MIM-projektet fram emot att skapa en spännande lösning som kommer att gynna alla parter och bidra till att skapa grönare och mer hållbara urbana mobilitetssystem.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-03-15