Sopning av gator och trottoarer

Detaljbild på kullerstensgata

Storstädningen av gator, trottoarer, cykelbanor och parkeringar gör vi på våren då vi sopar upp allt grus. Under sommaren underhållssopar vi och under senhösten städar vi upp löven.

När vi sopar och spolar gator och trottoarer, arbetar vi alltid utifrån en noga fastställd plan där vi nyttjar maskiner, chaufförer och bränsle på effektivast möjliga sätt. Vi betar av område efter område i en viss ordning som är den mest effektiva utifrån kostnader och tidsåtgång.

Vårens stora sopning

Så fort snön smält undan och vi har plusgrader under större delen av dygnet, börjar vi sopa upp allt grus som vi grusat med under vintern.

Vi börjar alltid i centrala stan mellan Rådhusgatan och Storsjön, och mellan Arkivgatan och Gränsgatan. För rättvisans skull arbetar vi oss sedan vartannat år från centrum och ut mot ytterområdena, och vartannat år från ytterområden och in mot centrum.

Sandsopning våren 2020

Vårens stora sandsopning är avklarad. Finns det grus kvar beror det på att ett hinder har stått i vägen; ofta en felparkerad bil där datumparkeringen inte följts. Vi åker inte ut och sopar här och där enligt önskemål, utan det som är kvar tar vi under sommarens underhållssopning.

Vi ska vara klara med vårens sandupptagning på gång- och cykelvägar den 15 maj och övriga ytor den 31maj.

Så här går sopningen till

För att det inte ska damma, blöter vi upp gruset innan vi sopar upp det. Därför får det inte vara minusgrader när vi arbetar.

I ett arbetslag har vi har minst tre fordon som samarbetar och går efter varandra. En vattenbil som blöter gruset, ett fordon med sop som sopar ihop gruset och ett fordon som suger upp gruset. Ett så stort arbetslag måste jobba effektivt av både ekonomiska och miljömässiga skäl.

Varför lämnas det osopat?

I Östersund gäller datumparkering mellan 1 oktober och 31 maj. Det är för att vi ska kunna komma åt att snöröja och sopa alla ytor. Står det bilar felparkerade måste vi lämna den ytan. Den blir inte sopad på våren utan möjligtvis senare under sommaren, om inget hinder står i vägen då.

Läs mer om datumparkering

Grus från fastigheter

Fastighetsägare får inte sopa ut grus från den egna fastigheten och ut på trottoarer eller gator. Däremot blir vi glada om fastighetsägare hjälper oss att sopa ut gruset från gångbanan som gränsar till fastigheten. Vi har svårt att sopa nära byggnader och staket med våra stora maskiner.

Gruset lämnar vi till återvinning

Vi skickar tillbaka gruset till vår leverantör som kan använda gruset exempelvis som anläggningsmaterial.

På sommaren underhållssopar vi

I centrala stan sopar vi varje morgon.

I övriga tätbebyggda områden underhållssopar vi. Varje vardag mellan kl. 7 - 16 går en sopmaskin någonstans i Östersund. Det innebär att alla gator och trottoarer blir sopade minst en gång under sommaren.

På hösten sopar vi upp löv

Den sista sopningen innan vintern gör vi på senhösten för att sopa upp löv. Det är bra att vi får bort löven på hösten. Annars blir det mycket att sopa på våren. Dessutom kan våta löv bli ett halkigt underlag för bilar.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-14