Cykelmätning

På fyra olika platser i Östersund mäter vi passerande cyklister. Ett av kommunens miljömål är att cyklingen ska öka med två procent 2018 jämfört med 2017 (baserat på antalet passager i Badhusparken).

Mätpunkterna finns vid:

  1. Badhusparken
  2. Havremagasinet
  3. Rådhusgatan
  4. Stuguvägen

Statistik

Antal cykelpassager i Badhusparken per år:

År

Antal passager

Förändring i %
jämfört med föregående år

Förändring i %
jämfört med 2012

2012

333 646

-

-

2013

353 292

+ 5,9 %

+ 5,9 %

2014

361 972

+ 2,5 %

+ 8,5 %

2015

360 234

- 0,5 %

+ 8 %

2016

370 495

+ 2,9 %

+ 11 %

Antal cykelpassager för samtliga mätpunkter per år:

År

Antal passager

Förändring i %
jämfört med föregående år

2015

625 940

-

2016

635 807

+ 1,4 %

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-12-14