Vanliga frågor och svar om koknings­påbudet

Här finns frågor och svar om koknings­påbudet.

Allmänt

När och hur upptäcktes den misstänkta E. coli-bakterien?

På eftermiddagen onsdag den 17:e oktober kom de avvikande provsvaren, efter en rutinmässig provtagning i ledningsnätet. Det var ett prov som innehöll en E. coli-bakterie (en vanlig tarmbakterie som kan orsaka magsjuka) – en (1) bakterie på 100 ml vatten.

Varför har inget VMA gått ut?

Ett VMA går ut om det skett en akut händelse eller fara för någons liv. Ett kokningspåbud av denna grad klassas inte som en sådan händelse. Då finns istället möjlighet att skicka ut ett så kallat myndighetsmeddelande, som går ut i radion och publiceras i alla kommunens kanaler. Östersunds kommun i samråd med SOS Alarm bedömde att kokningspåbudet är en händelse som bör klassas på den nivå där ett myndighetsmeddelande, och inte ett VMA, går ut.

Bland kommunens kanaler finns Facebook och vår egen app Östersunds kommun. Följ oss gärna på Facebook, och ladda ner vår app. Om du tillåter notiser från appen kommer du att få pushmeddelanden när kommunen går ut med nyheter och meddelanden.

Östersunds kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur fungerar det med ersättning?

Om du anser att du lidit ekonomisk skada över händelsen kan du ansöka om skadestånd. För att göra det skickar du ett brev eller mejl till Kundcenter. I det skriver du:

  • Ditt namn och adress
  • Beskrivning av vad som hänt (samt när, var och hur)
  • Varför du anser att Östersunds kommun varit försumliga eller agerat felaktigt
  • Hur mycket du vill ha i ersättning
  • Eventuella bevis, exempelvis intyg eller vittnen

För att få ersättning behöver du kunna påvisa att Östersunds kommun gjort fel, exempelvis frångått rutiner eller liknande.

Kontaktuppgifter till Kundcenter

Mejladress: kundcenter@ostersund.se

Postadress: Östersunds kommun, Rådhuset, 831 82 Östersund

Är det risk för att det är cryptosporidium i vattnet?

Det finns inget samband mellan E. coli-bakterier och cryptosporidium i det här fallet. Det avvikande provet visar en enskild bakterie. Om det hade varit exempelvis inblandning av avloppsvatten hade provet visat en större mängd avvikelser, med andra, och fler bakterier. Cryptosporidium är en parasit. Utbrottet 2010 orsakade många sjukdomsfall, i nuläget ser vi inga sjukdomsfall orsakade av vattnet.

Är det fel på vattenverket?

Vattnet i vattenverket har inte visat några avvikande prov. Det avvikande provet togs från en vattenledning i ledningsnätet. Det innebär att vattenverket fungerar som det ska.

Fungerar inte reningen med UV-filter i Östersund?

Reningen i vattenverket med bland annat ett UV-filter fungerar utmärkt. Dricksvattnet som lämnar vattenverket är rent. Den förorening vi har hittat är ute i vattenledningsnätet. Det finns alltid en risk att en förorening letar sig in i systemet då vi gör underhållsarbeten med mera på ledningsnätet. Dock har vi rutiner avseende hygien med mera för att undvika detta.

Vad gör kommunen nu för att komma tillrätta med detta?

Vi går ut med bred information om att koka dricksvattnet. Det är en försiktighetsåtgärd. Nya prover togs onsdag 17 oktober och kommer att tas även under torsdagen. Förhoppningsvis visar de på rent vatten. Vi levererar också rent dricksvatten till sjukhuset.

Kommer kommunen att ställa ut färskt vatten för medborgare att hämta?

Inte i nuläget. Sjukhuset får leveranser med rent dricksvatten. I övrigt rekommenderar vi att koka vattnet som ska drickas eller användas i matlagning.

Kan jag använda vattnet i vattenkioskerna?

Även vatten som tas i vattenkioskerna måste kokas. Se mer information om vattenkiosker på www.ostersund.se: Vattenkioskerlänk till annan webbplats

Händer det här ofta i Östersunds kommun?

I dag, jämfört med för 15 år sedan, hanteras dricksvatten mer kontrollerat. Det innebär att det är vanligare att uppmaningar om kokning går ut för att skydda de som använder vattnet. Detta gäller hela landet. En uppmaning om kokning i det här fallet är en försiktighetsåtgärd, det innebär inte att vattnet med säkerhet är förorenat.

Hur ofta tar ni prover på kranvattnet?


Vi följer Livsmedelsverkets föreskrifter vilket innebär följande: På vattenverket tar vi regelbundet prover både på vatten som kommer in från vattentäkten och på vatten som går ut i vattenledningsnätet. I tisdags tog vi prover där och de visade på rent vatten.

På vattenledningsnätet tar vi också prover regelbundet på olika ställen. Vid underhållsarbete på vattenledningsnätet tar vi rutinmässigt extra prover och det var ett sådant prov vi tog i måndags. Provsvaret på det kom i onsdags eftermiddag och i provet på 100 ml vatten fanns en E.coli-bakterie. Det är det provet vi nu följer upp.

Kommer badhusen ha öppet som vanligt?

Ja. Badhusen renar sitt badvatten med klor och sjuk blir du bara om du får i dig E. coli-bakterier. Kommunens besöksanläggningar påminner sina besökare att inte dricka kranvattnet och de av besöksanläggningarna som har någon typ av servering har lagt om sina rutiner och serverar inget vatten från kranen och heller ingen mat tillagad av okokt kranvatten.

Kokning

När kan jag dricka vattnet igen, utan att koka det?

Det finns inget svar på det i dag. Det är inte ovanligt att ett prov visar på en förorening som kan vara en engångshändelse eller att själva provet har blivit förorenat. För att vattnet ska klassas som rent krävs det två på varandra följande provtagningar utan anmärkning. Då kan vi häva kokningsrekommendationen. Nya prov togs på onsdagen. Svar på dessa prov kommer under torsdag kväll.

Hur länge ska vattnet koka för att bli drickbart?

Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Här kan du läsa mer om kokning av vatten: Livsmedelsverkets rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver jag koka vattnet även om jag har ett eget filtersystem?

Ja, för säkerhets skull ska vattnet kokas. Ett filter är ingen garanti för att eventuella bakterier i dricksvattnet kommer att rensas bort.

Hälsa och hygien

Hur ska jag tänka kring dusch, tandborstning, handtvätt och diskning?

Livsmedelsverket har bra information om hur man ska göra vid kokningsrekommendation: Kokning av dricksvatten - faktabladlänk till annan webbplats. Livsmedelsverket rekommenderar att borsta tänderna i kokt vatten men man kan använda okokt vatten till dusch, handtvätt och disk.

Hur vet jag om jag har blivit smittad av E. coli?

En sjukdom orsakad av E. coli-bakterier gör att man blir magsjuk och får diarré. Om du har frågor om din hälsa, vänd dig till Vårdguiden 1177länk till annan webbplats.

Är det farligt för mig, jag har druckit två liter vatten i dag?

Kokningsrekommendationen är en försiktighetsåtgärd. Vi står i kontakt med Vårdguiden 1177länk till annan webbplats för att kontrollera sjukdomsläget och de har inte fått in fler fall av magsjuka än vanligt. Har du fått i dig tarmbakterier kan du drabbas av magsjuka. Det är inte farligt.

Är det farligt att dricka det kokade vattnet om jag är gravid/ sjuk etc?

Vänd dig till Vårdguiden 1177länk till annan webbplats med frågor som rör din hälsa.

Kan mina djur dricka vattnet?

För kor, grisar, hästar och andra djur som behöver stora mängder vatten rekommenderar Länsstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att ge djuren, så långt det är möjligt brunnsvatten. Eget eller om det går att få av till exempel grannen. Om kommunalt vatten ändå används, håll extra koll på djuren.

Kan min hund dricka vattnet?

Länsveterinärerna hälsar att som läget är i dag (torsdag 18 oktober – ett provsvar med en bakterie) kan man ge alla djur okokt kranvatten. E. coli-bakterier finns alltid i djurens miljö. De slickar sig i rumpan och äter från marken. Är man väldigt orolig eller har mycket små djur kan man ändå, för säkerhets skull, koka vattnet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-12-17