För dig som använder eller har använt våld i en nära relation

Det finns stöd och hjälp för dig som utsätter en närstående för våld. "Samtal om våld" är en behandlingsform som kan vara aktuell för dig som är 16 år eller äldre, använder eller har använt våld eller hot mot någon närstående, har svårt att hantera dina aggressioner och frivilligt söker hjälp till förändring.

Våld kan vara psykiskt, fysiskt, materiellt, ekonomiskt, och sexuellt våld. Det kan innehålla olika former av hot, svartsjuka, ekonomisk kontroll och så vidare. Det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor, men vi vänder oss även till kvinnor och personer i samkönade relationer som utövar våld.

Insatserna är kostnadsfria.

Samtal om våld

Genom behandlingsformen "Samtal om våld" vill vi tillsammans med dig:

  • klargöra problem och öka medvetenhet om vad som är våld i en nära relation
  • hitta alternativa handlingsmönster och strategier
  • förändra tankar, känslor och handlingar som leder till våld eller hot om våld
  • prata om ditt föräldraskap (om du har barn)

Blir du arg ofta?

Det finns stöd och hjälp för dig som utsätter andra för våld eller hot om våld. De individuella samtalen är för personer som är mellan 16-25 år och som vill förändra sitt beteende. Samtalen syftar till att;

  • förändra tankar, känslor och handlingar som leder till våld eller hot om våld
  • hitta alternativa handlingsmönster och strategier
  • förstå vilka konsekvenser handlingarna kan få

Tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt. Vi får alltså inte prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående. Du kan kontakta oss anonymt. Om det framkommer att barn far illa, råder anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Sekretess och tystnadsplikt

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-10-08