ASI-intervju

ASI är en intervjumetod som används för att bedöma missbruks- och beroende­problem. ASI står för Addiction Severity Index och innebär bedömning av missbrukets svårighetsgrad.

Med hjälp av ASI-intervjun kan du och din socialsekreterare ta reda på inom vilka områden du kan behöva hjälp. Intervjun är uppdelad i sju områden:

  • Fysisk hälsa
  • Arbete/försörjning
  • Alkohol och narkotikaanvändning
  • Rättsliga problem
  • Missbruk och psykiska problem i släkten
  • Familj och umgänge
  • Psykisk hälsa

Så här går intervjun till

ASI-intervjun tar 1-2 timmar. Socialsekreteraren ställer frågor utifrån ett formulär. Ta tillfället i akt och beskriv dina viktigaste problem här - det vill säga de problem som du anser att du behöver mest hjälp med.

Du kommer att använda en skala mellan 0-4 för att beskriva hur besvärad du varit av problem inom respektive område. Vi kommer även att fråga hur viktigt det är att du får hjälp utöver den hjälp du eventuellt redan har idag.

Tycker du det är svårt att svara eller inte vill svara kan du avstå. Det är bättre att du avstår från att svara än att du lämnar felaktiga uppgifter.

Efter intervjun kommer din socialsekreterare att sammanställa intervjun och presentera den för dig nästa gång ni ses. Information som du fått godkänna ingår sedan i den utredning som ligger till grund för eventuellt stöd eller behandling som du kan beviljas.

Sekretess

Det som framkommer i intervjun omfattas av samma sekretessregler som allt annat om dig inom socialtjänsten. Din intervju finns kvar i din personakt. Är det någonting du undrar över är du välkommen att ställa frågor!

Sekretess och tystnadsplikt

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-05-09