Mottagande av nyanlända

Du som är ny i Östersund kan få hjälp av kommunens inte­gra­tions­­­service under din första tid här. Vårt mål är att du ska trivas i kommunen och vilja stanna kvar hos oss.

Fokus för Integrationsservice är stöd och service till nyanlända flyktingar, men i mån av tid erbjuds även service till övriga invandrare.

Målet är att ge goda förutsättningar till integration. Det handlar om att främja både förståelse för och delaktighet, i det svenska samhället. Den långsiktiga målsättningen är att du ska trivas i kommunen och välja att stanna här.

Nyanländ flykting

Integrationsservice ansvarar för mottagandet av de nyanlända flyktingar som erbjudits bostad i Östersunds kommun.

Om kommunens uppdrag

Östersunds kommun har en överenskommelse med staten om mottagande av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd.

Integrationsservice, som är organiserat inom Område Integration vid Socialförvaltningen, har uppdraget att arbeta med mottagande och integration av nyanlända flyktingfamiljer och ensamstående med uppehållstillstånd.

Detta innefattar även gruppen myndiga ensamkommande ungdomar, som via öppenvårdsinsatsen “Utsluss” får fortsatt individuellt stöd, på uppdrag av socialtjänsten. Insatsen kan som längst erbjudas till dess att ungdomen fyller 21 år.

Integrationsservice har även ett upparbetat samarbete med kommunens Kundcenter där vi vid behov bistår med stöd till dem som väljer att på egen hand bosätta sig i kommunen. Inom verksamheten ligger också ett ansvar att bevaka, utveckla och samordna integrationsfrågorna inom kommunen.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Att kommunplacerade nyanlända får stöd och information under den första tiden, såsom:
 • Introduktionsinformation på hemspråk
 • Att du vid behov av ekonomiskt stöd kommer i kontakt med område försörjning
 • Praktisk genomgång av din bostad vid inflytt
 • Allmänt råd och stöd gentemot övriga myndighetskontakter och annan vägledning i samhället.
 • Språkvän utifrån matchning
 • Att ställa sig i bostadskö
 • Egen reception
 • Övrig service
 • Att vi vid behov ser till att du erbjuds en hälsoundersökning via Region Jämtland Härjedalen eller stöd kring var du kan vända dig för övrig vård.
 • Att vi ser till att du vid behov erbjuds och anmäls till SFI-undervisning och samhällsorientering
 • Att vi vid behov erbjuder tolk
 • Att vi vid behov ser till att kontakt upprättas med annan kommunal verksamhet t.ex. skola, förskole­verksamhet, barnomsorg
 • Att vi vid behov medverkar i en första kontakt med Arbetsförmedlingen för inskrivning.
 • Att vi ger dig information om vart du kan vända dig med dina frågor i allmänhet
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-11-15