Kontakta överförmyndar­kansliet

Du är alltid välkommen att kontakta oss på överförmyndarkansliet. Det kan du göra antingen via telefon, besök, e-post eller brev.

Byte av verksamhetssystem för över­för­myndaren

Överförmyndarkansliet för Östersund, Åre och Krokom byter verksamhetssystem och vi ber därför om överseende för eventuellt strul och långsam handläggning under en tid framöver. Om handläggarna är svåra att få tag på per telefon föreslår vi att ni skickar e-post till oss på: overformyndaren@ostersund.se så återkopplar vi så snart vi kan.

Överförmyndarkansliet i Östersund ansvarar för alla överförmyndarärenden i Åre, Krokoms och Östersunds kommun.

Skicka brev eller mejl

Skicka gärna in din fråga via mejl så hamnar den direkt hos rätt handläggare:
overformyndaren@ostersund.se

Vill du skicka brev gör du det till följande adress:

Överförmyndarnämnden
för Åre, Krokom och Östersund
Östersunds kommun
831 82 Östersund

Ring till oss

Handläggare bestäms utifrån vilken dag i månaden huvudmannen är född.

Direktnummer till handläggare som hanterar godmanskap och förvaltarskap, med mera:
HandläggareTelefonnummer

Ann-Margret Brander, dag 1-5

063-14 31 47

Samuel Runeke, dag 6-10

063-14 30 96

Eva Bergström, dag 11-15

063-14 34 44

Matz Lindman, dag 16-20

063-14 37 48

Inga-Lill Olsson, dag 21-25

063-14 37 29

Anders Åsberg, dag 26-31

063-14 35 55

Dick Borgeryd, barn upp till 18 år (ej ensamkommande barn)

063-14 30 06

Är du osäker på vilken handläggare du ska vända dig till så kan du alltid mejla till overformyndaren@ostersund.se så hamnar din fråga rätt.

Handlar dina frågor om tillgångsförteckning, årsräkning eller sluträkning ringer du Kenneth Nilsson 063-14 30 65 eller Marielle Mellberg på 063-14 30 05.

Handlar dina frågor om ensamkommande barn ringer du Marielle Mellberg på 063-14 30 05.

Överförmyndarchef Åsa Pettersson når du på 063-14 30 22.

Besök oss

Du kan också lämna in handlingar eller hämta blanketter på Östersunds kommuns kundcenter, Förlandsgränd 1C, Östersund.

Du kan också vända dig till receptionen hos Åre kommun och Krokoms kommun.

Gemensam överförmyndarnämnd

Hos alla kommuner ska det finnas en över­för­myndare eller överförmyndarnämnd.

Åre, Krokom och Östersund har sedan 1 janu­ari 2019 en gemensam över­för­myndar­nämnd med ett gemensamt över­för­myndar­kansli i Östersund.

Logotype för Överförmyndarnämnden Åre, Krokom och Östersund
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-18