Bra att veta

Handikappersättning för betalning av arvodet

Om din huvudman har handikappersättning och ska betala arvodet till dig som ställföreträdare har du möjlighet att söka extra bidrag hos Försäkringskassan för att täcka denna kostnad om det skulle behövas. Läs mer på försäkringskassans hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reducering av avgifter för hjälpinsatser

Om din huvudman har någon form av hjälpinsats från biståndsenheten kan hon eller han få lägre avgift för denna i de fall hon eller han ska betala arvode till dig. Kontakta biståndsenheten för mer information.

Om huvudmannen har skuldsanering

Om din huvudman har skuldsanering finns det en möjlighet att avsätta pengar för arvode till ställföreträdaren. Kontakta handläggare hos kronofogden för mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-10-23