Kontaktperson

Kontaktperson ska vara en med­män­niska som ska underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att leva ett själv­ständigt liv och träffa andra människor.

Kontaktperson LSS