Ledsagarservice

Du som inte har personlig assistans kan i stället har rätt till ledsagarservice. Led­sag­ning ska vara en personlig service och anpassas efter dina behov.

Ledsagning kan exempelvis användas när du vill besöka vänner, delta i en aktivitet eller ta en promenad.

Ledsagarservice LSS