ICDP Vägledande samspel

ICDP - Vägledande samspel är en grupp för dig som har barn i åldern 0-17 år. Att vara förälder är både roligt och krävande. Kanske funderar du över när och hur ska du ska sätta gränser? Hur följsam ska jag vara? Hur mycket ska barnet få styra?

Vägledande samspel utgår från den unika relation som just du och ditt barn har. Syftet är att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla lyhördhet och empati.

Programmet fokuserar på det positiva samspelet och genomförs i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare.

Den teoretiska ramen för programmet är bred och försöker sammanfatta och dra konsekvensen av den forskning som finns inom modern utvecklingspsykologi, sociokulturell psykologi (kulturell psykologi), neuroaffektiv teori.

Alla dessa kunskapsfält och deras praktiska konsekvenser i samspelet mellan omsorgsgivare och barn sammanfattas i de tre dialogerna; Den känslomässiga dialogen, den meningsskapande dialogen och den reglerande dialogen. Till dessa dialoger finns också teman som mer konrekt beskriver hur de praktiseras. Förhållningssättet är användbart både för föräldrar och andra som samspelar med barn, exempelvis i sin profession.

Här kan du läsa mer om ICDP

 

Aktuella grupper

Vårterminen 2024 erbjuder vi två föräldragrupper utifrån ICDP - Vägledande samspel. Vilken grupp du väljer beror på åldern på det barn du vill ha i fokus under kursen.

Föräldragrupp i Vägledande samspel - ICDP 3-11 år VT2024

Plats: Familjelotsen, Postgränd 8A, Östersund

Tid: Sex torsdagar 9.00-11.00

Datum: 14 mars-25 april (uppehåll under påsklovsveckan)

Anmäl dig till ICDP 3-11 år här


Föräldragrupp i Vägledande Samspel - ICDP 12-17 år VT2024

Plats: Familjelotsen, Postgränd 8A, Östersund

Tid: Sex onsdagar 17.30-19.30

Datum: 14 februari-27 mars (uppehåll under sportlovsveckan)

Anmäl dig till ICDP 12-17 år här

 

Text

Sidan uppdaterad 2023-10-20