Bistånd till boende

Om du helt saknar boende eller riskerar att bli av med ditt boende kan du vända dig till Kundcenter för rådgivning eller för att ansöka om bistånd till dig och din familj.

Kundcenter tar emot din ansökan och en handläggare på socialtjänsten utreder om du har rätt till bistånd till boende enligt socialtjänstlagen (SoL).

Undvika uppsägning och vräkning

När du är nära att avhysas från ditt hem och kommunen blir kontaktad av hyres­värden eller bostadsrättsföreningen, kontaktar socialtjänsten dig och erbjuder hjälp. För att förhindra att du blir avhyst från din bostad arbetar socialtjänsten före­bygg­ande och samarbetar med andra myndigheter, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

Vem har rätt till bistånd?

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen handlägger boendeärenden utifrån barn-, kvinnofrid-, brotts­offer­perspektiv samt i rehabiliterande syfte om du befinner dig i en vårdkedja eller om du har starka sociala skäl och tillhör en särskilt utsatt grupp.

En förutsättning för bistånd till boende är att du inte kan ordna din boendesituation på egen hand trots att du har försökt. Det är framförallt du som har speciella svårigheter som kan få ett bistånd beviljat.

Olika typer av boenden

Kommunen kan erbjuda olika alternativ för boende beroende på vilka behov du har.

Jourlägenhet

I akuta fall, om du till exempel är våldsutsatt och/eller har barn och saknar bostad, kan social- och arbetsmarknadsförvaltningen erbjuda akut hjälp med bostad i form av jour-lägenheter. En jour-lägenhet är ett bistånd som du kan beviljas i max tre månader. Lägenheten är fullt möblerad och adressen är hemlig. Under vistelsetiden i en jour-lägenhet gör vi en boende­utredning/frids­utredning som följs av en bedömning kring en mer permanent lösning gällande boendet.

Boendesocialt avtal eller försökslägenhet

Om du blir beviljad bistånd till boende kan socialtjänsten erbjuda ett boendesocialt avtal eller en försökslägenhet som är tidsbegränsad andrahandsboenden genom socialtjänsten.

Ett beslut om bistånd är kopplat till flera krav som du måste uppfylla under boendetiden. Tillsammans med din handläggare lägger du upp en boendeplan som innehåller saker som du själv ska göra för att nå målet att hitta en egen bostad. Syftet med boendet är också att du ska få goda referenser för att öka dina chanser till ett eget boende.

Om du har fått bistånd till boende och tackar nej till ett bostadsalternativ eller om du missköter din boendeplan kan din rätt till biståndet dras in.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-03-16