Publicerad 2023-09-07

Centrala staden: Begränsad framkomlighet i korsning på Rådhusgatan samt avstängt körfält på Biblioteksgatan

Från den 23 augusti är det begränsad framkomlighet i korsningen mellan Rådhusgatan och Biblioteksgatan. Från den 8 september är dessutom ett av Biblioteksgatans körfält avstängt, från Regementsgatan ned till Rådhusgatan.

Karta över Rådhusgatan/biblioteksgatan.

Svart markering visar de områden som påverkas av arbetet.

NCC ska bygga ett cykelövergångsställe och förlänga en refug vid korsningen Rådhusgatan och Biblioteksgatan. Arbetet påbörjades den 23 augusti och pågår i tre veckor.

Arbetet delas in i etapper, så att ett körfält i varje körriktning kommer att stängas av åt gången.

Övergångsstället kommer att stängas av och gående/cyklister hänvisas till nästa övergångsställe.

Ta det försiktigt förbi dem som jobbar så att de får komma hem oskadd!

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-07