Publicerad 2023-08-17

Körfältsvägen: Avstängd för genomfartstrafik från 21 augusti

Från måndag den 21 augusti kommer Körfältsvägen att vara avstängd för genomfartstrafik mellan Mosippans förskola och Konstapelgränd. Bussar och boende på Körfältet får dock passera. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen då trottoaren stängs.

Karta över Körfältet med markering för avstängd väg

Den röda markeringen visar den berörda sträckan av Körfältsvägen.

Från och med måndag 21 augusti och cirka 2 månader framåt ska vår entreprenör bland annat flytta brunnar, gräva bort befintlig trottoar, sätta ny kantsten och asfaltera utmed Körfältsvägen. Detta är en del i arbetet med att förbättra trafiksituationen i Odenskog inför Bauhaus etablering på tomten där betongstationen låg.

Öppet endast för bussar och boende på Körfältet

Körfältsvägen kommer endast att vara öppen för busstrafiken samt boende på Körfältet. Övrig trafik får välja andra vägar. Ett körfält kommer att vara avstängt inom den avstängda sträckan på Körfältsvägen. Bussar och boende hänvisas förbi arbetsområdet.

Gående och cyklister

Trottoaren längs med Körfältsvägen, närmast bostadsområdet Körfältet, kommer att stängas av för gående. De hänvisas istället till gång- och cykelvägen på andra sidan Körfältsvägen, som kommer att vara öppen i första skedet för både gående och cyklister. Längre fram kommer vi dock behöva stänga även denna.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-08-18