Publicerad 2021-09-09

Frösön, Lövsta: Fröjavägen och Mällbyvägen delvis avstängda från 13 september

Från måndag den 13 september är Fröjavägen och Mällbyvägen avstängd i korsningen Fröjavägen-Mällbyvägen. För den som ska passera platsen längst Fröjavägen eller Mällbyvägen så gäller hänvisad väg Vallaleden-Lövstavägen, följ hänvisningsskyltar.

Karta som visar var trafikstörningen är

Svart ring visar var vägarna är avstängda. Svart streckad linje visar hänvisad väg

Det här innebär också att Fröjavägen är återvändsväg mellan:

  • Mällbyvägen och Trefaldighetsvägen
  • Mällbyvägen och Lövstavägen

samt att Mällbyvägen är återvändsväg mellan:

  • Fröjavägen och Fritzhemsgatan
  • Fröjavägen och Skogsvägen

Gående och cyklister kan passera arbetsområdet.

Anledningen till avstängningen är att vi bygger farthinder i korsningen Fröjavägen-Mällbyvägen. Arbetet beräknas vara färdigt fredag 8 oktober.

Läs mer om trafikstörningar och vägarbeten

Det här är en del av arbetet med att göra tryggare och säkrare gång- och cykelvägar längs Fritzhemsgatan


Sidan uppdaterad 2021-09-09