Publicerad 2021-06-11

Lugnvik: Avstängning nattetid Källsprångsvägen 14–15 juni

Arbeten i korsningen Norra Åsvägen/Källsprångsvägen gör att Källsprångsvägen planeras att stängas av mellan måndag 14 juni klockan 23.00 och tisdag 15 juni klockan 05.00.

Markentreprenader ska schakta över vägen för att förlägga en ledning för belysning till nya gång- och cykelvägen utmed Norra Åsvägen. Källsprångsvägen kommer att bli avstängd under arbetet och trafiken leds om via Östersemsvägen.

Sidan uppdaterad 2021-06-11