Publicerad 2021-04-22

Odenskog: Återvinningscentralen är öppen igen

Återvinningscentralen är öppnad igen för nu är det rykande och frätande ämnet omhändertaget.

Ingen kom till skada.

Farligt avfall ska helst lämnas i originalförpackningen. Märk annars upp det du lämnar på återvinningscentralen och kontakta personalen!

Sidan uppdaterad 2021-04-22