Publicerad 2024-02-09

Upplaget 1 till samråd

Nu skickas den nya detaljplanen för Upplaget 1 med flera i Lugnvik till samråd. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga högre än vad den gamla detaljplanen medger.

Karta över Lugnvik med Upplaget 1 med flera markerat.

Det finns planer för att bygga nya kontorsbyggnader och en verkstadsplan men de ska vara högre än vad dagens detaljplan tillåter. Den nya detaljplanen gör även att det går att bygga skärmtak till cykelparkeringar.

Synpunkter

Har du några synpunkter eller anmärkningar på förslaget till ny detaljplan kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund, eller mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se

Samrådet pågår från fredagen den 9 februari 2024 till fredagen den 1 mars 2024. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 1 mars 2024.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen – så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-09