Publicerad 2023-02-07

Östersunds kommun erbjuder utökat stöd i svåra tider

Östersunds kommun förstärker stödet inom budgetrådgivning, energirådgivning, och stöd till familjer med barn upp till 17 år. Orsaken är den svåra ekonomiska situation många befinner sig i eller kan hamna i framöver.

Inflationen är rekordhög, räntorna stigande, maten dyrare och elpriserna höga. Allt detta leder till stora ekonomiska svårigheter för många, och Östersunds kommun stärker nu upp en rad stödinsatser.

– Januari är en kärv månad ekonomiskt i vanliga fall. Den här vintern vet vi att det kommer vara ännu kärvare, och de allra flesta har redan märkt att det är tuffare tider ekonomiskt, säger Anders Wennerberg, kommundirektör och fortsätter:

– Kommunen vill göra det vi kan för att ge råd och lindra. För att göra det enklare och för att vara ännu mer tillgängliga provar vi ett nytt grepp där vi kommer att finnas på plats fysiskt med den samlade kompetens som kan behövas.

Informations- och rådgivningskvällar

Med start vecka 3 kommer representanter från Budget- och skuldrådgivningen, Energiråd­givningen samt Familjelotsen en gång i veckan att hålla informations och rådgivningsträffar på Verket i centrala Östersund. Alla är välkomna, oavsett bakgrund och behov av rådgivning.

– Syftet med träffarna är att ge medborgare råd och stöd utifrån en ansträngd ekonomisk situation, säger Anders Wennerberg.

Datum för informations- och rådgivningskvällarna vid Verket, Prästgatan 50.

 • 9:e februari, klockan 18:00 - 20:00

Vi bjuder på smörgås och kaffe/te. Varmt välkommen!

Vill eller kan man inte komma till Verket kan man alltid nå oss via Kundcenter, 063–14 30 00.

Kvällens seminarier

Så kan du minska din energiförbrukning

Tid: 18:25-19:10 eller 19:15-20:00 Arrangör: Energirådgivningen, Samhällsbyggnad

Under det här passet utgår vi från deltagarnas behov och frågor. Men går även igenom:

 • Vad som förbrukar mycket energi i ett hem och skapar en förståelse för vad som drar el och värme.
 • Tips på hur man kan spara och hur mycket man kan spara.
 • Kort genomgång av elavtal.

Ekonomisk stress och föräldraskap

Tid: 18:25- 19:10 eller 19:15-20:00 Arrangör: Familjelotsen

Under det här passet pratar vi om vilka utmaningar olika typer av stress kan ställa på vårt föräldraskap.

 • Vilka stressande faktorer kan vi göra något åt och vilka behöver vi acceptera och hitta strategier för att orka med vår vardag?
 • Hur kan vi göra för att förebygga att en pressad livssituation leder till en försämrad relation med våra barn?
 • Vad behöver barn från sina föräldrar för att må bra egentligen?
 • Hur kan vi prata med våra barn kring ekonomi eller andra saker som oroar?

Så kan du få grepp om din ekonomi

Tid: 18:25- 19:10 eller 19:15-20:00 Arrangör: Budget och skuldrådgivningen

Under det här passet pratar vi om:

 • Vad du kan få för hjälp av en budget och skuldrådgivare och vad du kan göra själv för att få grepp om din ekonomi.
 • Budget med tips på olika åtgärder som du kan göra för att minska dina utgifter.
 • Prioriteringar samt vad konsekvenserna kan bli då man inte betalar en räkning.

Områden där vi utökar stödet

Inom dessa områden utökar vi stödet från och med vecka 3:

 • Budget- och skuldrådgivning:
  Budget- och skuldrådgivningen erbjuder ekonomisk rådgivning som är opartisk och kostnadsfri till privatpersoner. Rådgivningen riktar sig inte bara till dig som hamnat i skuldfällan, utan även du som känner oro över vardagens utgifter och vill få kontroll kan få hjälp. Vi kommer att kunna ge råd om hur du kan agera för att få grepp om din ekonomi nu, och hur du kan planera framåt.
 • Energirådgivning:
  Energirådgivningen ger råd till privatpersoner som vill minska sin energiförbrukning när det gäller el och värme och val av uppvärmningskälla. Vi kan ge tips på hur man kan analysera sin egen förbrukning, och även vilket elavtal som kan vara lämpligt. Vi rådgör även när det gäller transporter och vilka alternativ som kan vara mer ekonomiska.
 • Familjelotsen:
  Stress är något som kan påverka föräldraskapet. Det kan göra att vi har svårare att handskas med situationer som uppkommer i relation till våra barn. Just nu ser vi att många är stressade över sin ekonomi och är rädda att pengarna inte ska räcka till det man vill kunna ge sina barn. Att leva med ekonomiska utmaningar kan vara stressande och påverka föräldraskapet på många sätt. Familjelotsen ger råd och stöd till dig som förälder.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-07