Publicerad 2023-01-13

Din åsikt är viktig!

Mittuniversitetet, i samarbete med Östersund och Härnösands kommun, har ett forskningsprojekt om hur personer 70+ upplever utomhusaktiviteter, hälsa och naturmiljöer. Målet är att fler äldre ska kunna vara aktiva i naturen för förbättrad livskvalitet samt hälsa.

Äldre kvinna cyklar i ett sommarlandskap vid en sjö.

Till detta behöver vi DIN hjälp med att fylla i en enkät där du besvarar olika frågor, bland annat om hur du upplever naturmiljöer i kommunen, vilka utomhusaktiviteter du gör och din upplevda hälsa.

Hur går det till?

Enkäten skickas med post, men för att kunna göra det behövs din postadress. Du kan antingen kontakta forskningsprojektets kontaktperson, Kristin Godtman Kling, för att lämna namn och postadress över telefon eller e-post, eller så kan du använda det digitala formulär som du hittar på Mittuniversitetets hemsida.

Du kommer att få ett frankerat svarskuvert, så att du kan skicka tillbaka den ifyllda enkäten.

Ingen obehörig kommer att kunna ta del av dina svar.

Vi uppskattar verkligen din medverkan och bidrag till vår forskning!

Kontakt

Kontaktperson: Kristin Godtman Kling
Telefon: 010-142 78 51
E-post: kristin.godtmankling@miun.se

Läs mer om projektet

Länk till Mittuniversitetets hemsida

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-01-13