Publicerad 2022-12-06

Tandsbyn får ett sprillans nytt reningsverk

Ett helt nytt reningsverk ska byggas bredvid det gamla i Tandsbyn. Det ska klara av att rena en större mängd avloppsvatten från till exempel industrier och kommer att stå klart till våren.

Det nya verket kommer, precis som det gamla, att rena vattnet med hjälp av mekanisk, kemisk och biologisk rening.

- Den stora skillnaden är att det nya verket kommer ha bättre möjlighet att hantera avloppsvatten från industrier i trakten och att arbetsmiljön kommer att bli mycket bättre, förklarar Hanna Lindblom, projektsamordnare på Avfall VA.

Hårdare krav kräver bättre rening

Det nya verket blir ett SBR-verk, samma typ av reningsverk som byggdes i Lillsjöhögen 2019. Det får även solceller på taket.

- Kraven från myndigheterna på kvaliteten på det renade avloppsvattnet blir allt hårdare. Det nya verket kommer hjälpa oss att klara de kraven, säger Hanna.

Boende i Tandsbyn som har kommunalt avlopp kommer med största sannolikhet inte märka av byggarbetet utan kommer att kunna använda vatten och avlopp som vanligt. När det nya verket står klart kommer det gamla att rivas.

Vad är ett SBR-verk?

SBR står för satsvis biologisk rening. Det innebär att kemisk och biologisk rening sker i en sluten tank, även kallat reaktor, i olika omgångar.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-07