Publicerad 2022-07-04

Detaljplan för bostäder vid Mosebacken till samråd

Nu skickas ett förslag till ny detaljplan för Frösö-Berge 20:18 med flera till samråd.

Flygbild över Mosebacken med planområdet utritat.

Bostäder vid Mosebacken

Syftet med den nya detaljplanen är att det ska kunna byggas fler villor, radhus och parhus på planområdet. Den nya bebyggelsen ska erbjuda naturnära bostäder med hög arkitektonisk kvalitet. Avsikten är också att möjliggöra fortsatt tillgång till natur- och rekreationsstråk i området.

Planen ska även se till att det fortfarande ska finnas tillgång till natur- och rekreationsstråk i området.

Synpunkter

Samrådet pågår från den 4 juli till den 26 augusti 2022.Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 26 augusti.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller mejla till: samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Öppet hus

Den 18 augusti, klockan 17.00 - 18.00 är det öppet hus vid parkeringen i anslutning till Mosebacken. Syftet med mötet är att ge information om förslaget och ge möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Flygbild över Mosebacken med planområdet och samlingspunkten utritad.

Samling för öppet hus vid parkeringen.

Om samråd


Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2022-07-04